Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Studenci/studentki odbywający studia na wydziałach: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu, Filologicznym, Prawa i Administracji, Polonistyki, Historycznym, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Chemii, Biologii, Farmaceutycznym oraz studenci/studentki MISH mają możliwość złożenia podania do Dziekana za pośrednictwem systemu USOSweb. Lista dostępnych podań widoczna jest na koncie użytkownika w USOSweb – zakładka Dla studentów – moje studia – podania

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism/formularze-zaadaptowane

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

 

Domy studenckie

Finansowanie projektów studenckich