Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism/formularze-zaadaptowane

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Domy studenckie

Finansowanie projektów studenckich

Ubezpieczenie zdrowotne studentów