Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Domy studenckie

Finansowanie projektów studenckich

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

w opracowaniu:

  • wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta lub doktoranta powyżej 26 r. ż.
  • wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta lub doktoranta powyżej 26 r. ż.