Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 8 października 2021 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 rok
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
Letni: od 25 lutego do 30 września 2022 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 1 października do 22 grudnia 2021 roku
  • od 3 do 28 stycznia 2022 roku
  • od 25 lutego do 14 kwietnia 2022 roku
  • od 20 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 do 24 lutego 2022 roku
LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2022 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2022 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 do 18 lutego 2022 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 15 do 19 kwietnia 2022 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca do 30 września 2022 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

– 12 listopada 2021 roku

– 2 maja 2022 roku

– piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Order No 127 of the Rector of the Jagiellonian University of 5 November 2020
on organization of classes in the winter semester of the academic year 2020/2021 (excluding the Medical College)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)

Ordinance No 42 of the Rector of the Jagiellonian University of 29 April 2020
on the amending of the ordinance No 124 of the Rector of the Jagiellonian University of 6 December 2017 on organization of the academic year 2018/2019 and 2019/2020 (as amended)