Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Studenci/studentki odbywający studia na wydziałach: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Lekarskim, Nauk o Zdrowiu, Filologicznym, Prawa i Administracji, Polonistyki, Historycznym, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Chemii, Biologii, Farmaceutycznym oraz studenci/studentki MISH mają możliwość złożenia podania do Dziekana za pośrednictwem systemu USOSweb. Lista dostępnych podań widoczna jest na koncie użytkownika w USOSweb – zakładka Dla studentów – moje studia – podania

Logo projektu PrzełamUJ

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism/formularze-zaadaptowane

Instrukcje

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

 

Domy studenckie

Finansowanie projektów studenckich


Instrukcje i wzory wniosków zostały opracowane w ramach projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój realizowanego ze środków POWER/NCBR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagiellońśki w Krakowie, Europejski Fundusz Społeczny