Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2018

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2018

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Informujemy, że dnia 23 września 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł (szczegóły).

Podstawą przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 będzie wysokość dochodu ustalona z uwzględnieniem powyższej kwoty. Oświadczenia o dochodach osób, które złożyły wnioski przed wydaniem obwieszczenia Prezesa GUS zostaną przeliczone przed przyznaniem stypendium.

Polecamy również
Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - rok akademicki 2019/2020
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr zimowy 2019/2020