Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendia
stypendium uj

Nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

14.03.2022
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.
Nabór zgłoszeń trwa do 15 kwietnia.
więcej o Nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ
Stypendia
studenci doktoranci

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.03.2022
Studenci i doktoranci (UJ i CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
więcej o Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia
studenci doktoranci

Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe

03.03.2022
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezieniem się przez naszych studentów i doktorantów oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi (dotyczy UJ i UJ CM).
więcej o Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe
Stypendia
studenci doktoranci

Solidarni z Ukrainą - zakwaterowanie w domach studenckich UJ

03.03.2022
W domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępne są wolne miejsca dla studentów i doktorantów UJ, którzy w związku z agresją Rosji na Ukrainę poszukują miejsca zamieszkania (dotyczy UJ i UJ CM).
więcej o Solidarni z Ukrainą - zakwaterowanie w domach studenckich UJ
Stypendia
studenci

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021/2022 - studenci

23.02.2022
W dniu 23 lutego 2022 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
więcej o Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021/2022 - studenci
Stypendia

Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki

21.02.2022
Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki. Celem stypendium jest wsparcie kandydatów na studia w języku polskim w Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy mają wyróżniające się osiągnięcia naukowe, a ze względu na sytuację polityczną w kraju urodzenia nie mogą kontynuować w nim edukacji. Nabór wniosków potrwa do 6 marca.
więcej o Stypendium im. Prof. Franciszka Ziejki