Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr zimowy 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr zimowy 2019/2020

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM). Termin na złożenie wniosków do wydziałowych koordynatorów pomocy materialnej mija 30 września 2019 r.

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2019/2020.

Przypominamy, że regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego upływa 30 września 2019 roku. Studenci chcący otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązani złożyć wniosek w wyznaczonym terminie - za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora pomocy materialnej.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane pracowników zajmujących się pomocą materialną można znaleźć tutaj.

Od roku akademickiego 2019/2020 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane w szczególnie uzasadnienionych przypadkach (Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zniosła stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki).

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie