Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tok studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje – przepisy, wnioski, niezbędne dokumenty

Opłaty za studia

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Na podstawie przepisów tej uchwały, student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz o rozłożenie ich na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat, po spełnieniu przewidzianych warunków.

Należy pamiętać, że uzyskanie zwolnienia z opłat za pierwszy rok studiów jest niedopuszczalne.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o rozłożenie opłat na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty, student składa do Dziekana swojego Wydziału.

Student niezadowolony z otrzymanego rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ.