Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.23
30-060 Kraków
mail: elearning@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia ogólnouczelniane

baner programu zajęć ogólnouczelnianych

 

W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Jagielloński uruchomił pilotażowy program zajęć ogólnouczelnianych, które mają na celu umożliwienie poznania nowych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Program ten wprowadza również innowacyjne metody uczenia się wykorzystujące kształcenie na odległość, które będą rozwijane w przyszłości na naszym Uniwersytecie. W programie docelowo znajdą się przedmioty prowadzone na platformie e-learningowej, w formule hybrydowej oraz zajęcia stacjonarne.

Zajęcia w programie pilotażowym są przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych. Są to zajęcia jednosemestralne, a za ich zaliczenie student(ka) otrzyma 2 punkty ECTS (30 godzin zajęć). W celu włączenia przedmiotu do programu studiów konieczne jest złożenie wniosku do właściwego dziekana – informację w tej sprawie znajdziesz poniżej.

Rejestracja żetonowa na semestr letni (link) (dostępna od 20 lutego, godz 12:00 do 11 marca 12:00)

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w czterech różnych formach:

  • hybrydowo – zajęcia są prowadzone stacjonarnie wraz z transmisją na platformie Teams (link dostępny na platformie Pegaz) wybór sposobu udziału zależy od uczestników.
  • online – zajęcia są prowadzone wyłącznie przez platformę Teams
  • blended-learning – zajęcia są prowadzone zarówno synchronicznie, jak i asynchronicznie poprzez specjalne moduły na platformie Pegaz. Najcześciej oznacza to mniej spotkań w sali. Np. z 15 zaplanowanych "lekcji" 12 odbędzie się w sali, a 3 będą realizowane na platformie w formie materiałów asynchronicznych.
  • asynchronicznie – zajęcia będą w pełni online i zostaną zorganizowane podobnie jak kurs BHK. Materiały są dostępne na platformie e-learningowej. Poszczególne moduły zawierające treść do nauki jest udostępniana w tygodniowych odstępach, po 1-2 moduły przez 6-7 tygodni. Egzamin będzie dostępny krótko po zakończeniu kursu. Nowe moduły będą udostępniane w poniedziałek około 18:00. Więcej o kursach asynchronicznych.
  • blended-learning/online lub hybrydowo - jest to informacja jak odbywają się zajęcia synchroniczne. Na przykład: zaplanowano 15 "lekcji", ale 12 odbywa się co tydzień i mogą być realizowane wyłącznie przez Teams (online) lub hybrydowo (stacjonarnie w sali oraz na Teams) lub stacjonarnie (wyłącznie w sali). Oprócz zaplanowanych 12 spotkań należy ukończyć 3 moduły w formie asynchronicznej (jak BHK) na platformie e-learningowej.

W programie pilotażowym wyjątkowo występują również kursy stacjonarne.

Lista zajęć i sylabusy

Rok akademicki 2023/2024 – semestr letni

Lista zajęć dostępnych w semestrze letnim dostępna jest tutaj oraz poniżej:

Nazwa Opis
Dostępność i inkluzja społeczna – osoba, wspólnota, organizacja

Koordynator: dr Jakub Firlus, wielu prowadzących
Język wykładowy: polski
Forma: asynchroniczna
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Ecosystem Services

Osoba prowadząca: dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi
Język wykładowy: angielski
Forma: Online Teams
Termin: środa, 10:00-12:00
Miejsce: Pegaz/Teams
Pobierz sylabus (PDF)

How to Effectively Analyze and Forecast Geopolitics? Workshop and Critical Introduction

Osoba prowadząca: dr Błażej Sajduk
Język wykładowy: angielski
Forma: blended-learning/stacjonarnie
Termin: wtorek, 13:00-15:15
Miejsce: Budynek WSMIP, ul. Reymonta 4, sala: 238,
Zajęcia rozpoczną się od 19 marca.
Pobierz sylabus (PDF)

Introduction to Religion and Identity in Poland

Osoba prowadząca: mgr Scott Simpson
Język wykładowy: angielski
Forma: asynchroniczna
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Intymne życie roślin – ekologia zapylania kwiatów

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Bartosz Płachno
Język wykładowy: polski
Forma: blended-learning/Hybrydowa (w sali oraz na Teams)
Termin: Czwartek, 10.15-12.15
Miejsce: sala 0.49 w budynku Instytutu Botaniki UJ, ul. Gronostajowa 3, Kampus UJ
Pobierz sylabus (PDF)

Jewish Museums and Holocaust Museums Worldwide. Narrating Jewish History in the Museums.

Osoba prowadząca: dr Edyta Gawron
Język wykładowy: angielski
Forma: asynchroniczna
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Medical Biotechnology and Molecular Medicine: Past, Present and Future

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Józef Dulak
Język wykładowy: angielski
Forma: asynchroniczne
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Piękno białek

Osoba prowadząca: dr hab.  Agnieszka Polit, prof. UJ
Język wykładowy: polski
Forma: blended-learning/hybrydowa (w sali i na Teams)
Termin: poniedziałek, 16:00-17:00
Miejsce: s. 1.01.13, ul. Gronostajowa 7, Kampus UJ
Pobierz sylabus (PDF)

Polish Literature and Culture in the World: a Minor Literature in the Global Cultural Marketplace

Osoba prowadząca: dr Jakub Czernik
Język wykładowy: angielski
Forma: asynchroniczna
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Tajniki muzyki klasycznej

Osoba prowadząca: dr hab. prof. UJ Aleksandra Patalas
Język wykładowy: polski
Forma: stacjonarna
Termin: Środa, 10:00-11:30
Miejsce: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala 2
Pobierz sylabus (PDF)

Urban Literacy: Introduction to Reading the City

Osoba prowadząca: dr Piotr Trzepacz
Język wykładowy: angielski
Forma: asynchroniczna
Termin: od 18 marca na platformie Pegaz przez 6-7 tygodni
Miejsce: Link do kursu (będzie dostępny w marcu)
Pobierz sylabus (PDF)

Wspólne obszary nauk humanistycznych i społecznych

Osoba prowadząca: dr hab. Andrzej Zawadzki
Język wykładowy: polski
Forma: blended-learning/stacjonarna
Termin: czwartek, 9:45-11:15
Miejsce: s. 11, II piętro, Rynek Główny 8
Pobierz sylabus (PDF)

Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo surowcowe, energetyczne i ochrona środowiska

Osoba prowadząca: dr Monika Kasina
Język wykładowy: polski
Forma: hybrydowa (w sali i na Teams)
Termin: czwartki 14:15-16:30 (10x3h)
Miejsce: Instytut Nauk Geologicznych, ul. Gronostajowa 3a, sala: Aula 0.10 (parter)
Pobierz sylabus (PDF)

Rok akademicki 2023/2024 – semestr zimowy

Lista zajęć dostępnych w semestrze zimowym dostępna jest tutaj.

Rejestracja

Przedmioty w programie pilotażowym nie są automatycznie włączane do programu studiów studenta/studentki. Aby przedmiot został włączony do programu studiów student(ka) musi otrzymać zgodę dziekana.

Rejestracja żetonowa na zajęcia ogólnouczelniane rozpocznie się 20 lutego o godzinie 12:00. W jednym semestrze przysługują dwa żetony umożliwiające rejestrację na dwa kursy w ramach zajęć ogólnouczelnianych.

Tuż po rejestracji należy podpiąć przedmiot do właściwego programu oraz cyklu studiów.

Więcej o rejestracji żetonowej oraz o podpięciach.

Wniosek o włączenie przedmiotu do programu studiów

W celu włączenia przedmiotu do programu studiów należy niezwłocznie zwrócić się do dziekana w trybie § 27 regulaminu studiów:

§ 27 ust.1. Student może, za zgodą dziekana/dziekanów, zaliczać przedmioty nieobjęte programem studiów, a także realizować część programu studiów na innych uczelniach, w tym zagranicznych.

Wniosek jest składany elektronicznie przez moduł podania w USOSweb lub papierowo w przypadku wydziałów, które nie obsługują jeszcze wniosków elektronicznych. Wzór podania papierowego.

Jeżeli dziekan zdecyduje o włączeniu przedmiotu do programu studiów, to student(ka) uzyska 2 pkt ECTS dodatkowe w programie. W przypadku niezaliczenia przedmiotu konieczne będzie jego powtórzenie w kolejnym roku.

W przypadku odmowy włączenia zajęć do programu studiów osoby studiujące mogą dalej uczestniczyć w zajęciach, a w przypadku ich niezaliczenia nie powstaje konieczność ich powtarzania. Również w tym wypadku student(ka) uzyska 2 pkt ECTS jednakże nie będą się one wliczały do programu studiów.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, to udział w zajęciach jest dalej możliwy na takich zasadach jak w przypadku odmowy włączenia do programu studiów.

Złożenie deklaracji

Złożenie deklaracji przedmiotowej wraz z wybranymi zajęciami ogólnouczelnianymi należy wykonać zgodnie z zasadami danego Wydziału.

Sposób zaliczenia

Zaliczenie będzie zależne od formy prowadzenia zajęć – sprawdź sylabusy zajęć. W większości przypadków zaliczenie kursu będzie polegało na przystąpieniu do egzaminu w murach uczelni. Natomiast, dla kursów asynchronicznych egzamin przeprowadzany będzie w formie online.

Ocena programu pilotażowego

Ocena programu przeprowadzona będzie na podstawie anonimowych ankiet, które pozwolą na zgromadzenie opinii studentów na temat struktury kursu, metodyki nauczania, czy też jakości materiałów dydaktycznych. Ponadto, analiza udziału w pilotażu pozwoli na ocenę skuteczności innowacyjnych form nauczania oraz skali zainteresowania takim modelem edukacji wśród studentów. Twoje uwagi i sugestie będą miały bezpośredni wpływ na kształt i rozwój przyszłych edycji programu.