Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium rektora dla doktorantów

Stypendium rektora dla doktorantów

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021. Nabór wniosków dla studentów zostanie ogłoszony wkrótce.

W USOSweb w zakładce Dla wszystkich=>Wnioski, do 20 października br. dostępny jest wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów.

Wniosek należy uzupełnić, własnoręcznie podpisać, a następnie wysłać do koordynatora ds. stypendialnych na danym wydziale lub na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, z dopiskiem nazwy wydziału na kopercie.

Prosimy o wysyłanie wniosków pocztą, na spotkania osobiste zapraszamy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Stypendium przyznawane jest w przypadku spełniania co najmniej jednego z kryteriów:

  • postępów w pracy naukowej
  • postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  • szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej
  • bardzo dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich.

Szczegółowe kryteria oraz sposób dokumentowania osiągnięć określa rada danego wydziału.

Polecamy również
Wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów
Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2019
Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków
Stypendium z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos