Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla Ukrainy

Informacje dotyczące oferowanej pomocy i wsparcia przez Uniwersytet Jagielloński i jego jednostki: www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendium im. Prof. F. Ziejki - zakończenie pierwszego etapu konkursu
Stypendia

Stypendium im. Prof. F. Ziejki - zakończenie pierwszego etapu konkursu

12.05.2022

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ rozstrzygnęła pierwszy etap konkursu o Stypendium im. Profesora Franciszka Ziejki. Do etapu drugiego zostało zakwalifikowanych ośmioro Kandydatów.

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów
Stypendia
aktualności studenci

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów

01.04.2022
W roku akademickim 2021/2022 stypendium ministra za znaczące osiągnięcia otrzymało 51 studentów UJ. Stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.
Studenci, którzy otrzymali stypendium powinni złożyć stosowne oświadczenie.
Zostań darczyńcą Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia
aktualności

Zostań darczyńcą Uniwersytetu Jagiellońskiego

18.03.2022
Szanowni Państwo, zachęcamy do finansowego wsparcia działań projakościowych na rzecz studentów i doktorantów naszej Uczelni. Swymi wpłatami mogą Państwo współtworzyć zarówno rozwój długofalowych naukowych programów stypendialnych, jak i funduszy przeznaczonych na bieżącą pomoc materialną.
Nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ
Stypendia
stypendium uj

Nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

14.03.2022
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.
Nabór zgłoszeń trwa do 15 kwietnia.
Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendia
studenci doktoranci

Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.03.2022
Studenci i doktoranci (UJ i CM), którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z Funduszu Stypendialnego, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe
Stypendia
studenci doktoranci

Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe

03.03.2022
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezieniem się przez naszych studentów i doktorantów oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi (dotyczy UJ i UJ CM).