Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student/doktorant
będący rodzicem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc finansowa

Świadczenia pieniężne w postaci zapomogi mogą otrzymać zarówno studenci/ studentki, jak i doktoranci/ doktorantki. Dostępne są zapomogi, w tym z tytułu urodzenia dziecka, przyznawane zarówno w ramach świadczeń obsługiwanych przez Dział Spraw Studenckich i wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej, jak i Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak".

Świadczenia dla studentek/studentów będących rodzicami

  • Zasady przyznawania stypendiów i zapomogi TUTAJ
  • Regulamin przyznawania zapomóg z budżetu Fundacji „Bratniak" TUTAJ

Świadczenia dla doktorantek/doktorantów będących rodzicami

  • Zasady przyznawania stypendiów i zapomogi TUTAJ
  • Regulamin przyznawania zapomóg z budżetu Fundacji „Bratniak" TUTAJ

Dokumenty dotyczące świadczenia pomocy materialnej

Wyciąg przepisów regulujących zasady przyznawania pomocy materialnej na Uniwersytecie Jagiellońskim studentom z dziećmi.