Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Logo projektu PrzełamUJ

Instrukcje

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Domy studenckie

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:


Instrukcje i wzory wniosków zostały opracowane w ramach projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój realizowanego ze środków POWER/NCBR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagiellońśki w Krakowie, Europejski Fundusz Społeczny