Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dziekanów

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie studia prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 maja 2020r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Wydział Biologii

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Kursy, których realizacja zostaje zawieszona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 1. Tropical ecology – field course WBNZ-850, 10 ECTS
 2. Praktyka zawodowa WBL-IZ-NE/SPZ, 4 ECTS
 3. Praktyka zawodowa WBNZ PRAKTYKA, 4 ECTS
 4. Projekt WBNZ-PROJEKT1-IK, 7 ECTS.
 5. Phylogenetics and systematics: topics about the theory and practice WB.VP-3, prowadzący: visiting professor – Prof. Vitor Miranda; 3 ECTS

Wydział Chemii

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Wydział Chemii: zmiany form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu dokonywane na podstawie Zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020.

Komunikat nr 9 Dziekana Wydziału Chemii UJ z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: przedłużenia terminu letniej sesji egzaminacyjnej oraz zarządzenia odbywania zajęć dydaktycznych w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej

Harmonogramy zajęć obowiązujące od 1 czerwca 2020

Regulamin pracy Biblioteki Wydziału Chemii UJ obowiązujący od 27 maja 2020 r.

Wydział Farmaceutyczny

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału Farmaceutycznego

Wydział Filologiczny

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału Filologicznego od 25 maja 2020 r.

Wydział Filozoficzny

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – Regulamin pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej Wydziału FAIS w warunkach ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wydział Geografii i Geologii

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat nr 1/D/2020 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/20

Zarządzenie nr 1/D/2020 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację pracy dla studentów na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 25 maja do 30 września 2020

Komunikat Dziekana Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wydział Historyczny

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wydział Lekarski

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału

Biblioteki  instytutowe

Biblioteki Instytutowe (Biblioteka Instytutu Stomatologii) będą zamknięte do końca roku akademickiego 2019/2020, a czytelnie będą nieczynne dla użytkowników.

Bez względu na miejsce wypożyczenia zwroty książek będą przyjmowane w głównej siedzibie Biblioteki (ul. Grzegórzecka 20) w godzinach od 8.00 do 15.00. Zwroty książek będą możliwe do końca lipca, a następnie od października 2020 r. Miesiące sierpień i wrzesień będą czasem przenoszenia Biblioteki do zmodernizowanej siedziby przy ul. Medycznej 7. Opłaty za przetrzymane książki nie będą pobierane. 

Studenci i pracownicy UJ CM mogą korzystać z kolekcji książek i czasopism elektronicznych oraz innych usług dostępnych ze strony Biblioteki Medycznej, a z komputerów domowych poprzez system HAN.

Wydział Matematyki i Informatyki

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału

Biblioteki  instytutowe

Biblioteki Instytutowe (Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego) będą zamknięte do końca roku akademickiego 2019/2020, a czytelnie będą nieczynne dla użytkowników.

Bez względu na miejsce wypożyczenia zwroty książek będą przyjmowane w głównej siedzibie Biblioteki (ul. Grzegórzecka 20) w godzinach od 8.00 do 15.00. Zwroty książek będą możliwe do końca lipca, a następnie od października 2020 r. Miesiące sierpień i wrzesień będą czasem przenoszenia Biblioteki do zmodernizowanej siedziby przy ul. Medycznej 7. Opłaty za przetrzymane książki nie będą pobierane. 

Studenci i pracownicy UJ CM mogą korzystać z kolekcji książek i czasopism elektronicznych oraz innych usług dostępnych ze strony Biblioteki Medycznej, a z komputerów domowych poprzez system HAN.

Wydział Polonistyki

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji – Sesja egzaminacyjna 2019/2020

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

W dn. 25.05. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza uruchamia wyłącznie wypożyczalnię. Wypożyczalnia będzie czynna w następujących godzinach:

 • poniedziałki, środy, piątki – 9:00-15:00
 • wtorki, czwartki – 14:00-20:00
 • soboty – 10:00-14:00

Do odwołania zawiesza się wolny dostęp do półek, katalogów kartkowych i komputerów znajdujących się w Bibliotece.

Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostały przedłużone. Należy sprawdzić aktualne informacje na swoim koncie czytelnika.

Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia Biblioteki). Jest to rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do odwołania.

Wypożyczone książki będzie można zwracać osobiście w Wypożyczalni WBP lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków). Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania. Prosimy o wysyłanie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nie ma możliwości wypożyczania czasopism.

Wszystkie książki zwrócone przez czytelników do Wydziałowej Biblioteki Prawniczej będą poddane kwarantannie.

Biblioteka wznawia z dniem 25 maja 2020 roku wysyłanie listów do czytelników przypominających o terminowym zwrocie wypożyczonych książek oraz listów informujących o przekroczeniu terminu zwrotu.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Lista poniższych studiów wraz z linkami do harmonogramów:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe

Lista poniższych studiów wraz z linkami do harmonogramów:

 • amerykanistyka
 • International Relations and Area Studies
 • International Security and Development
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • kulturoznawstwo, specjalność studia polsko-ukraińskie, pogranicze i sąsiedztwo w Europie
 • latynoamerykansityka
 • migracje międzynarodowe
 • relacje międzykulturowe
 • rosjoznawstwo
 • studia azjatyckie
 • studia bliskowschodnie I stopnia studia nad Chinami
 • studia eurazjatyckie
 • studia europejskie
 • studia nad Chinami
 • studia nad Indiami i Azją Południową                                                 
 • studia nad Japonią
 • studia nad Koreą        
 • studia polsko-ukraińskie
 • TransAtlantic Studies

Rok akademicki 2020/2021

Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, oddział na Rynku Głównym 34, jest otwarta dla czytelników codziennie od godz. 10:00-14:00. Czytelnicy, aby oddać lub wypożyczyć książkę, umawiają się telefonicznie lub emailowo.

Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, oddział przy Alejach Mickiewicza 3, jest otwarta w następujących dniach:

 • wtorek: 9:00-14:00
 • środa: 11:00-17:00
 • czwartek: 9:00-14:00

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w ostatnim miesiącu semestru letniego roku akad. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Funkcjonowanie bibliotek instytutowych:

Zamknięte dla czytelników pozostają biblioteki w Instytucie Studiów Międzykulturowych oraz w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych 

W wyznaczone dni przyjmują studentów biblioteki Instytutu Europeistyki i Instytutu Europeistyki oraz Instytutu Konfucjusza

Codziennie przyjmują studentów biblioteki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Rosji i Europy Wschodniej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Szczegółowy harmonogram zajęć w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Lista wszystkich studiów wraz z linkami do harmonogramów

Rok akademicki 2019/2020

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla pracowników UJ

Informacje zostaną opublikowane w późniejszym terminie i będą dostępne dla zalogowanych pracowników UJ.