Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Opłaty za studia

Zasady pobierania opłat za studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w tym w szczególności terminy ich wnoszenia, reguluje Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Na podstawie przepisów tej uchwały, student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz o rozłożenie ich na raty lub przedłużenie terminu wniesienia tych opłat, po spełnieniu przewidzianych warunków.

Należy pamiętać, że uzyskanie zwolnienia z opłat za pierwszy rok studiów jest niedopuszczalne.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne, o rozłożenie opłat na raty lub przedłużenie terminu wniesienia opłaty, student składa do Dziekana swojego Wydziału.

Student niezadowolony z otrzymanego rozstrzygnięcia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ.

 

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Resolution no. 17/III/2019 of the Senate of the Jagiellonian University of 27th March 2019 on rules for charging fees and exempting from fees for educational services at first-cycle, second-cycle and long-cycle Magister degree study programmes at the Jagiellonian University