Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, p. 15a
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 10 48
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Henryka Jordana

Nagrodę tę może otrzymać student lub doktorant, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczno-moralną. Do osiągnięć sportowych zalicza się sukcesy w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych na arenie międzynarodowej, a w skali kraju przynajmniej na poziomie akademickich mistrzostw Polski.

W danym roku akademickim mogą być przyznane nie więcej niż trzy nagrody, które wręczane są laureatom z okazji inauguracji roku akademickiego lub dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda imienia Henryka Jordana przyznawana jest przez Rektora na wniosek dziekana wydziału lub kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub związków i organizacji sportowych, po zaopiniowaniu wniosków przez jury nagrody.

Wniosek powinien zawierać pismo rekomendacyjne oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe w danym roku akademickim. Termin składania wniosków upływa 30 lipca każdego roku akademickiego.

Obsługę Jury nagrody oraz dokumentację związaną z jej przyznawaniem prowadzi Biuro Doskonalenia Kompetencji.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania nagrody imienia Henryka Jordana udziela pani Agnieszka Radwan:

  • tel. (+48) 12 663 10 48
  • e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Uchwała nr 90/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana.