Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales. Cykl wykładów Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2022/2023 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 3 lutego 2023 r. o godz. 12:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

"Kino polskie i społeczne projekty emancypacji"

Prowadzący: dr hab. Sebastian Jagielski
Termin: poniedziałki, godz. 14.00-15.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

"Nauka dla piękna – wybrane zagadnienia z chemii surowców kosmetycznych"

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak
Termin: wtorki, godz. 14.00-15.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

"Zrównoważony rozwój w gospodarce surowcami naturalnymi"

Prowadząca: dr Monika Kasina
Termin: wtorki, godz. 16.15-17.45
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

"Kulturowa historia gier"

Prowadzący: dr hab. Tomasz Z. Majkowski, prof. UJ
Termin: środy, godz. 16.00-19.15
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus
(UWAGA: ten wykład będzie realizowany od 1 marca do 26 kwietnia 2023 r.)

Zapisy

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 1 marca 2023 r. (do godz. 23.00). Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja "Rezygnacja z zaliczenia" nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.  

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Akty prawne

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia