Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, p. 15a
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 10 48
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

W związku ze zmianą organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim spowodowaną stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że wszystkie wykłady Artes Liberales będą kontynuowane. O sposobie realizacji poszczególnych wykładów uczestnicy będą informowani przez prowadzących zajęcia. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z prowadzącymi zajęcia lub z Biurem Doskonalenia Kompetencji.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2019/2020 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 10 lutego 2020 r. o godz. 12:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

 • „Między Grodzką a Kombinatem, czyli o żywieniu zbiorowym w ujęciu historycznym i kulturowym"
  Prowadzące: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka i dr Ewa Błaszczyk-Bębenek
  Termin: poniedziałki, godz. 16:00-17:30
  Miejsce: Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3, sala 331
  Egzamin na platformie Pegaz w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Termin egzaminu: 8 czerwca 2020 r.
 • Żywność, leki i ich wzajemne zależności w świetle najnowszych odkryć współczesnej bromatologii
  Prowadzący: dr hab. Paweł Paśko
  Termin: poniedziałki, godz. 18.30-20:00
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
  Egzamin na platformie Pegaz w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Termin egzaminu: 8 czerwca 2020 r.
 • „Prawo a moralność – współczesne wyzwania”
  Prowadząca: dr hab. Marta Soniewicka
  Termin: wtorki, godz. 18:00-19:30
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
  Egzamin przez MS Forms w formie testu wielokrotnego wyboru.
  Termin egzaminu: 15 i 18 czerwca 2020 r.
 • „Co to są białka, jak je badamy i dlaczego są ważne w zdrowiu i chorobie”
  Prowadzący: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska i Współpracownicy
  Termin: środy, godz. 16:00-17:30
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
  Przygotowanie pracy pisemnej na zadane pytania związane z tematyką wykładu.
  Termin przesyłania prac: do 28 czerwca 2020 r.

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 6 marca 2020 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl