Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Gołębia 24, p. 15a
31-007 Kraków
tel. (+48) 12 663 10 48
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2018/2019 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 4 lutego 2019 r. o godz. 12:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

 • „Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach komunikacji społecznej"
  Prowadzący: dr Magdalena Wójcik,
  Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;
 • „Nasze wyobrażenia o Wszechświecie, czyli kosmologia dawna i nowa”
  Prowadzący: dr hab. Lech Sokołowski
  Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;
 • „Człowiek komunikujący się – zagadki mowy i gestów”
  Prowadzący: dr hab. Aneta Załazińska,
  Termin: wtorki, godz. 16.00 – 17.30,
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;
 • „Jak niewidzialne staje się widzialne – ślady kryminalistyczne okiem chemika sądowego”
  Prowadzący: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny,
  Termin: czwartki, godz. 16.00 – 17.30,
  Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 1 marca 2019 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

UWAGA: Z dniem 1 października 2017 roku następuje zmiana zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales.

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl