Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales. Cykl wykładów Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2022/2023 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 15 września 2022 r. o godz. 12:00. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

„Populizm przy urnie - czyli jak nie dać się nabrać na obietnice wyborcze

Prowadzący: dr Paweł Czarnecki
Termin: poniedziałki godz. 16.00-17.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

„Kultura pisma w średniowiecznym Krakowie”

Prowadzący: dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ
Termin: wtorki godz. 18.00-19.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

„Całun Turyński – falsyfikat czy płótno pogrzebowe Jezusa?”

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk i Współpracownicy
Termin: środy i czwartki (co dwa tygodnie) godz. 16.00-17.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

„Niepodległa Ukraina w XXI wieku (polityka, społeczeństwo, relacje zewnętrzne)”

Prowadzący: dr Rafał Kęsek
Termin: czwartki godz. 14.00-15.30
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A
Pobierz sylabus

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 14 października 2022 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Akty prawne

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia