Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność studencka

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia. Możesz włączyć się w działalność jednej z wielu prężnie działających na Uniwersytecie Jagiellońskim organizacji, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i poznawanie nowych ludzi poza salą wykładową. Sprawdź także możliwości finansowania działalności studenckiej.

Samorząd Studentów

Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS) z początkiem roku kalendarzowego uchwala roczny budżet na:

 1. działalność́ regulaminową Samorządu Studentów UJ,
 2. działalność́ Wydziałowych Rad Samorządu Studentów UJ (WRSS),
 3. działalność́ kół naukowych,
 4. działalność́ organizacji studenckich.

Zarząd SSUJ zajmuje się̨ przydzielaniem środków na projekty z 1, 2 i 4 kategorii. Przydzielaniem środków na projekty z 3 kategorii zajmuje się̨ Rada Kół Naukowych.

Wnioskodawcą może być: koordynator projektu z WRSS (członek mandatowy), URSS, komisja, Rady mieszkańców. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem Zarządu organizatorem może być́ też indywidualny student lub grupa studentów.

Rada Kół Naukowych

www.rkn.uj.edu.pl

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie RKN UJ) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyłączeniem Collegium Medicum. Zajmuje się między innymi rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się koła naukowe.

Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

www.bratniak.krakow.pl

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK” zgodnie ze Statutem Fundacji w miarę posiadanych środków może przyznać dotację na realizację projektów i przedsięwzięć:

 • opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych,
 • opracowywanie i wydawanie czasopism popularno-naukowych,
 • organizację imprez kulturalnych (festiwale, przeglądy, koncerty),
 • uczestnictwo uczelnianych zespołów, teatrów, itp. w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach i przeglądach,
 • udział w sesjach, konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych,  organizację konferencji, seminariów i sympozjów naukowych,
 • przedsięwzięcia mające na celu integrację środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • udział w stypendiach językowych,
 • studenckie wyprawy naukowo – badawcze (krajowe i zagraniczne),
 • projekty naukowo – badawcze.

Dofinansowywane są zadania realizowane przez: samorząd studencki, koła naukowe, organizacje studenckie, stowarzyszenia związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, bądź zrzeszające studentów Uniwersytetu oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fundusz im. Kochanowskiego

www.funduszkochanowskiego.uj.edu.pl

Głównym zadaniem Funduszu jest objęcie opieką finansową zarówno przedsięwzięć indywidualnych, jak i grupowych studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uniwersytetów europejskich. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań naukowych oraz wydarzeń kulturalnych o międzynarodowym charakterze.

Wszyscy studenci Uniwersytetu tworzą samorząd, który działa na każdym wydziale – studencką samorządność gwarantuje polskie prawo. Wybrani w wyborach przedstawiciele reprezentują wszystkich studentów przed władzami Uniwersytetu, współuczestniczą w zarządzaniu Uczelnią, rozwiązują problemy związane ze studiowaniem oraz organizują zarówno uroczystości uniwersyteckie, jak i wydarzenia integracyjne. Więcej informacji znajdziesz na samorzad.uj.edu.pl.

więcej o

Koła naukowe

W Uniwersytecie działa ponad 300 studenckich kół naukowych. Koła naukowe to idealne miejsce dla studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, a jednocześnie poznawać ciekawych ludzi. Działalność w kołach to świetny sposób na sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych studenckich przyjaźni, a także szansa na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. To również możliwość udziału w projektach i konferencjach, także o charakterze międzynarodowym. Popytaj koleżanki i kolegów ze starszych lat, jakie koła działają w Twoim instytucie lub wydziale.

All in UJ

Prężne stowarzyszenie studenckie, które szybko zyskało rozgłos dzięki organizacji różnorodnych wydarzeń z myślą o studentach.

więcej o

Organizacje międzynarodowe

W trakcie studiów możesz również zaangażować się w działalność organizacji międzynarodowych, które mają w Uniwersytecie swoje oddziały. To doskonała okazja, aby nawiązać cenne kontakty zagraniczne i rozwijać swoje kompetencje również w środowisku międzynarodowym – zarówno studenckim, jak i biznesowym. W Uniwersytecie Jagiellońskim działają takie organizacje jak Erasmus Student Network, AEGEE (Europejskie Forum Studentów), ESU (Europejska Unia Studentów) oraz AIESEC.

Niezależne Zrzeszenie Studentów

NZS to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W nasz skład wchodzą młodzi aktywni ludzie, którzy mają świadomość i potrzebę systematycznego i konsekwentnego budowania swojej kariery.

Chór akademicki

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica powstał w 2006 roku. W jego skład wchodzą dwa zespoły: męski i żeński. Chór uświetnia najważniejsze uroczystości uniwersyteckie, a także bierze udział w polskich oraz zagranicznych festiwalach i konkursach. Więcej informacji znajdziesz www.chor.uj.edu.pl.

"Słowianki"

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki" liczy ponad 100 osób – tancerzy, chórzystów i muzyków. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów folklorystycznych. Na przestrzeni blisko 60 lat swojej działalności artyści odbył 111 tournée zagranicznych do 38 krajów. Więcej informacji znajdziesz na www.slowianki.uj.edu.pl.

Teatr „Remedium”

Gra aktorska poprawia pamięć i rozwija wyobraźnię, a także doskonale przygotowuje do wystąpień publicznych. Dołącz do grupy, aby nie tylko aktywnie i twórczo spędzić swój czas wolny, ale także zyskać nowe umiejętności. Więcej informacji na www.facebook.com/TeatrRemedium.

TęczUJ

Organizacja działa na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2019 roku i prowadzi działania równości osób LGBTQ+, bezpieczeństwa osób studiujących, edukacją równościową i przeciwdziałaniami wobec mowy nienawiści. Współpracuje z jednostkami uniwersyteckimi takimi jak Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ czy Rzeczniczką Praw i Wartości Akademickich UJ. Kontakt z organizacją możliwy jest poprzez e-mail teczuj@uj.edu.pl albo stronę na Facebooku https://www.facebook.com/teczuj

Telewizja UJOT TV

Dzięki telewizji internetowej możecie na bieżąco śledzić wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To również doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia dziennikarskiego. Więcej informacji na www.facebook.com/ujottv.

Radio UJOT FM

UJOT FM to alternatywna muzyka i wywiady z ciekawymi ludźmi. Posłuchaj nas na www.ujot.fm.

Pismo Studentów WUJ

WUJ (Wydarzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem, w którym swoje artykuły publikować może każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakład czasopisma wynosi aż 5 tysięcy egzemplarzy. Magazyn znajdziesz bezpłatnire online na www.issuu.com/pismowuj.

Akademicki Związek Sportowy

AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce, które działa na terenie całego kraju. Zostało założone w właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim i tu działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Zapisz się do jednej z 40 sekcji sportowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, jeździectwo, tenis, lekkoatletyka, narciarstwo, wspinaczka) i zyskaj możliwość reprezentowania Uniwersytetu na zawodach w Polsce i Europie. Osiągnięcia sportowe pomogą uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Więcej informacji znajdziesz na www.azs.uj.edu.pl/.

Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"

Uniwersytet Jagielloński posiada dwa jachty, na których co roku, w okresie wakacyjnym pasjonaci żagli mogą zdobywać staż i doskonalić swoje umiejętności. Klub oferuje również szkolenia praktyczne i teoretyczne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem www.odyseusz.uj.edu.pl.