Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK

Szkolenie z zakresu BHK jest organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia oraz zarządzeniem Rektora UJ nr 64 z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum).

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu BHK dotyczy: 

  1. studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
  2. doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

W celu przystąpienia do kursu BHK należy zalogować się na stronę wirtualnej platformy PEGAZ. Informacje na temat logowania można znaleźć na stronie: punktu logowania. Na stronie wirtualnej platformy znajdują się materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu oraz test zaliczeniowy.

Terminy szkolenia:

16 października – 5 listopada 2019 roku

a) studenci: Wydziału Chemii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii, Wydziału Geografii i Geologii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

6 listopada – 26 listopada 2019 roku

a) studenci: Wydziału Filozoficznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, indywidualnych studiów międzyobszarowych

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

27 listopada – 17 grudnia 2019 roku

a) studenci: Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydziału Polonistyki, Wydziału Historycznego

b) doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zakończenia szkolenia.

Jeżeli student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych odbyć i zaliczyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla danego wydziału lub szkoły doktorskiej (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl, tel.: 519 068 328, (0-12) 422 06 44 wew. 26).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum)