Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ankiety i badania

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji badań sektorowych realizowanych w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Badanie prowadzone jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie realizowany BKL obejmuje badania branżowe w sektorach: finansowym oraz IT. Zależy nam na pozyskaniu opinii studentów z wybranych kierunków studiów na temat doświadczenia zawodowego, planów związanych z jego rozwojem i obecnych umiejętności. Opinia każdego studenta jest dla nas bardzo ważna, zebrane dane posłużą do stworzenia rekomendacji wprowadzających zmiany w szkolnictwie. Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a zebrane wyniki będą prezentowane wyłącznie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych.

Każda osoba, która wypełni ankietę może wziąć udział w konkursie wiedzy o Polakach, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w konkursie zostaniecie poproszeni o podanie swoich danych osobowych na potrzeby jego organizacji. Te dane nie są łączone z informacjami zebranymi w czasie wywiadu. Szczegółowe informacje o badaniu oraz warunkach uczestnictwa w konkursie można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej projektowi: https://bkl-branze.pl/konkurs/

Do badania studentów z sektora IT chcielibyśmy zaprosić studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: informatyka
 • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka

Link do ankiety z sektora IT: https://b.danae.com.pl/turyn_it_studenci1

Do badania studentów z sektora finansowego chcielibyśmy zaprosić studentów ostatnich dwóch lat studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na następujących kierunkach:

 • Wydział Chemii: ochrona środowiska
 • Wydział Filozoficzny: filozofia, psychologia oraz socjologia
 • Wydział Prawa i Administracji: administracja oraz prawo
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej: ekonomia, finanse i controlling oraz zarządzanie

Link do ankiety z sektora finansowego: https://b.danae.com.pl/turyn_finanse_studenci1

Badanie COH-FIT

W imieniu badaczy tworzących ogólnoświatowy projekt COH-FIT, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie w całości internetowej ankiety (link poniżej). Projekt COH-FIT ma na celu identyfikację osób o podwyższonym i obniżonym ryzyku występowania problemów fizycznych i psychicznych w czasie pandemii, a także w wyniku różnych ograniczeń z nią związanych. Zamierza również zidentyfikować czynniki ryzyka i możliwe działania ochronnych, które będą przydatne w tworzeniu specjalistycznych programów minimalizujących skutki pandemii COVID-19 oraz w przypadku wystąpienia innych pandemii w przyszłości.

Badanie COH-FIT (ang. The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times) to duży międzynarodowy projekt ankietowy dla populacji krajów dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19). W projekt zaangażowanych jest prawie 200 naukowców z ponad 35 krajów świata. Został on zatwierdzony przez wiele krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych.

Link do ankiety: https://www.coh-fit.com/?lang=pl

Link do filmu promującego ogólnoświatowy projekt Coh-Fit: https://www.facebook.com/watch/?v=804890979917497

Ankieta do pracy licencjackiej

Pani Aleksandra Szuba, studentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pisze pracę licencjacką, której tematem jest: „Klastry jako stymulator innowacyjności funkcjonujących w nim przedsiębiorstw na przykładzie Klastra Lifescience w Krakowie”. Prowadzi badania naukowe, które mają na celu zbadanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, które należą do Klastra Lifescience.

Osoby zainteresowane udziałem w ankiecie i podzieleniem się swoją opinią, mogą zrobić to pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUYM7qFJNiYcXpA3emxo9Whq1ZbVm5IzeNYdEgm7gnQ-sqQ/viewform

Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana tylko na potrzeby pracy licencjackiej.

Kwestionariusz COVID-19

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Cantabria w Hiszpanii prowadzą międzykulturowe badania w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na samopoczucie ludzi. Celem badania jest analiza zmiennych indywidualnych takich jak cechy osobowości czy też strategie radzenia sobie, które wpływają na odporność psychiczną i zapobiegają możliwym negatywnym, emocjonalnym konsekwencjom sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19. Zapraszamy do udziału w interesującym, 10-minutowym badaniu osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne i anonimowe.

Link do badania: https://forms.gle/KqNnxLPqXNYvvnrY7

Badanie wpływu pandemii koronawirusa na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu wpływu pandemii koronawirusa na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie.  

Badanie organizowane jest przez Instytut Psychologii (Wydział Filozoficzny) i ma na celu poznanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) i dystansowania społecznego na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie. Obejmuje ono wypełnienie dziesięciominutowego kwestionariusza, jest całkowicie anonimowe. Udział w badaniu ma na celu pomoc administratorom Uniwersytetów w ograniczeniu niekorzystnego wpływu stanu epidemii na studentów. 

Link do badania: https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b44qFXuynQRloQ5

Wszelkie pytania związane z badaniem prosimy kierować do dr Iany Markevych na e-mail iana.markevych@uj.edu.pl. 


We encourage you to take part in study of Impact of Coronavirus Pandemic on Leisure Behavior and Health.

Study is organised by Institute of Psychology (Faculty of Philosophy, Jagiellonian University) and investigates the impacts of the coronavirus (COVID-19) pandemic on leisure time and health as a result of social distancing. Participation consists of completing this ten-minute survey, no identifiable private information will be collected during the study. Your participation is expected to help administrators understand how to minimize adverse effects of the virus on students. 

Study link: https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b44qFXuynQRloQ5

Please contact Dr. Iana Markevych at iana.markevych@uj.edu.pl with any study-related questions.

"Nie/mobilność w dobie pandemii – sytuacja studentów międzynarodowych"

Projekt ma na celu opis społecznych skutków pandemii dla studentów międzynarodowych w UJ. Celem projektu jest zbadanie doświadczenia „izolacji w mobilności” studentów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wsparcia instytucjonalnego w wymiarach organizacyjnym, edukacyjnym i dobrostanu psychologicznego. Wyniki badań posłużą wypracowaniu rekomendacji dla naszej Alma Mater, jak i innych uczelni. Przeprowadzonych zostanie 6 zogniskowanych wywiadów grupowych online ze studentami w maju i czerwcu 2020. Projekt finansowany ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu, prosimy o kontakt e-mail z zespołem projektu:

 • dr Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii), ewa.krzaklewska@uj.edu.pl
 • dr Karolina Czerska-Shaw (Instytut Europeistyki), karolina.czerska@uj.edu.pl

Badanie odbędzie się online dla grupy studentów międzynarodowych:

 • w języku polskim: wtorek 26 maja 2020, w godz. 16-17.30 oraz poniedziałek 1 czerwca 2020, w godz. 16-17.30. Do 15 czerwca możliwy jest również udział w wywiadzie indywidualnym po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 • w języku angielskim: środa 27 maja 2020, w godz. 16-17.30

“International Student Im/mobility in times of COVID-19”

The project focuses on analysing the social impact of COVID-19 on international students studying at the JU. The aim of the project is to look into international students’ experience of “isolation in mobility”, with a special emphasis on institutional support regarding organisational aspects, educational experiences and psychological well-being. The research findings will be used to draft recommendations for university structures / units dealing with international student support. We will conduct six online focus group interviews with students in May and June 2020. This project is financed by the SocietyNow! #1 grant competition within the framework of the Excellence Initiative Programme at the Jagiellonian University.

Please contact project team via email if you’d like to participate in this research:

 • dr Ewa Krzaklewska (Institute of Sociology), ewa.krzaklewska@uj.edu.pl
 • dr Karolina Czerska-Shaw (Institute for European Studies), karolina.czerska@uj.edu.pl

Online focus group interview:

 • in Polish: Tuesday May 26th from 16:00-17:30 and Monday 1st June 2020 from 16:00-17:30. It is also possible to participate in an individual interview by 15 June by prior email contact.
 • in English: Wednesday May 27th from 16:00-17:30