Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ankiety i badania

"Nie/mobilność w dobie pandemii – sytuacja studentów międzynarodowych"

Projekt ma na celu opis społecznych skutków pandemii dla studentów międzynarodowych w UJ. Celem projektu jest zbadanie doświadczenia „izolacji w mobilności” studentów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wsparcia instytucjonalnego w wymiarach organizacyjnym, edukacyjnym i dobrostanu psychologicznego. Wyniki badań posłużą wypracowaniu rekomendacji dla naszej Alma Mater, jak i innych uczelni. Przeprowadzonych zostanie 6 zogniskowanych wywiadów grupowych online ze studentami w maju i czerwcu 2020. Projekt finansowany ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu, prosimy o kontakt e-mail z zespołem projektu:

  • dr Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii), ewa.krzaklewska@uj.edu.pl
  • dr Karolina Czerska-Shaw (Instytut Europeistyki), karolina.czerska@uj.edu.pl

Badanie odbędzie się online dla grupy studentów międzynarodowych:

  • w języku polskim: wtorek 26 maja 2020, w godz. 16-17.30 oraz poniedziałek 1 czerwca 2020, w godz. 16-17.30.
  • w języku angielskim: środa 27 maja 2020, w godz. 16-17.30

“International Student Im/mobility in times of COVID-19”

The project focuses on analysing the social impact of COVID-19 on international students studying at the JU. The aim of the project is to look into international students’ experience of “isolation in mobility”, with a special emphasis on institutional support regarding organisational aspects, educational experiences and psychological well-being. The research findings will be used to draft recommendations for university structures / units dealing with international student support. We will conduct six online focus group interviews with students in May and June 2020. This project is financed by the SocietyNow! #1 grant competition within the framework of the Excellence Initiative Programme at the Jagiellonian University.

Please contact project team via email if you’d like to participate in this research:

  • dr Ewa Krzaklewska (Institute of Sociology), ewa.krzaklewska@uj.edu.pl
  • dr Karolina Czerska-Shaw (Institute for European Studies), karolina.czerska@uj.edu.pl

Online focus group interview:

  • in Polish: Tuesday May 26th from 16:00-17:30 and Monday 1st June 2020 from 16:00-17:30
  • in English: Wednesday May 27th from 16:00-17:30

Badanie wpływu pandemii koronawirusa na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu wpływu pandemii koronawirusa na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie.  

Badanie organizowane jest przez Instytut Psychologii (Wydział Filozoficzny) i ma na celu poznanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) i dystansowania społecznego na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowie. Obejmuje ono wypełnienie dziesięciominutowego kwestionariusza, jest całkowicie anonimowe. Udział w badaniu ma na celu pomoc administratorom Uniwersytetów w ograniczeniu niekorzystnego wpływu stanu epidemii na studentów. 

Link do badania: https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b44qFXuynQRloQ5

Wszelkie pytania związane z badaniem prosimy kierować do dr Iany Markevych na e-mail iana.markevych@uj.edu.pl. 


We encourage you to take part in study of Impact of Coronavirus Pandemic on Leisure Behavior and Health.

Study is organised by Institute of Psychology (Faculty of Philosophy, Jagiellonian University) and investigates the impacts of the coronavirus (COVID-19) pandemic on leisure time and health as a result of social distancing. Participation consists of completing this ten-minute survey, no identifiable private information will be collected during the study. Your participation is expected to help administrators understand how to minimize adverse effects of the virus on students. 

Study link: https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b44qFXuynQRloQ5

Please contact Dr. Iana Markevych at iana.markevych@uj.edu.pl with any study-related questions.

Ankieta do pracy licencjackiej

Pani Aleksandra Szuba, studentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pisze pracę licencjacką, której tematem jest: „Klastry jako stymulator innowacyjności funkcjonujących w nim przedsiębiorstw na przykładzie Klastra Lifescience w Krakowie”. Prowadzi badania naukowe, które mają na celu zbadanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, które należą do Klastra Lifescience. 

Osoby zainteresowane udziałem w ankiecie i podzieleniem się swoją opinią, mogą zrobić to pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUYM7qFJNiYcXpA3emxo9Whq1ZbVm5IzeNYdEgm7gnQ-sqQ/viewform

Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana tylko na potrzeby pracy licencjackiej.