Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Elektroniczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz respektując apel Głównego Inspektora Sanitarnego o ograniczenie wyjść, wyjątkowo, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, została wprowadzona możliwość dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego po 26 r. życia drogą elektroniczną.

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego należy:

1. Zapoznać się z informacjami na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia (studenci) lub https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/ubezpieczenia (doktoranci) oraz pobrać dokument wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta lub doktoranta powyżej 26 r. ż., który znajduje się w zakładce “Studenci > > Wzory pism”.

2. Zapoznać się z treścią oświadczenia i upewnić czy osobie zgłaszanej do ubezpieczenia nie przysługuje inny tytuł do ubezpieczenia.

3. Jeśli nie występują przeciwwskazania do zgłoszenia się do ubezpieczenia przez Uczelnię, należy podpisać oświadczenie i wypełnić wniosek o objęcie ubezpieczeniem.

4. Uzupełniony wniosek w formie skanu lub czytelnego zdjęcia należy wysłać na adres ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl (studenci) lub ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl (doktoranci). Tylko wnioski wysłane z adresu podanego w systemie USOS lub adresu uczelnianego (w domenie @student.uj.edu.pl/@doctotral.uj.edu.pl) będą realizowane.

5. W odpowiedzi zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia.

6. Studenci i doktoranci posiadający Kartą Polaka powinni podać tę informację w treści wiadomości e-mail oraz przesłać podpisaną umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Informacja o posiadaniu Karty Polaka będzie weryfikowana w systemie USOS.

7. Możliwość dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną obowiązuje na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Po tym okresie należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich podpisany wniosek wraz z oświadczeniem. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony ubezpieczenie zostanie anulowane z datą zgłoszenia.

Polecamy również
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim obowiązujące od maja 2020 r.
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych