Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

W dniu 5 listopada 2019 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń dla studentów:

Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
 • próg III - dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020:

 • 815 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 400 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym - 600 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł.
   

Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne - semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie;
 • próg II - dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020:

 • 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim - 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 400 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym - 600 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 1500 zł (jednorazowo).
Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie