Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W systemie USOSweb trwa tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Nabór wniosków zakończy się 1 października. W trakcie uzupełniania wniosków należy podać szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć oraz załączyć skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia.


Do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

W przypadku zgłoszenia:

  • współautorstwa monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,
  • współautorstwa artykułu,
  • udziału w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie

do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć oświadczenia określające wkład Wnioskodawcy w dane osiągnięcie. Przykładowe wzory oświadczeń są dostępne tutaj.

Polecamy również
Wniosek o akademik – studenci cudzoziemcy rozpoczynający naukę na UJ
Atrakcyjne stypendia na Wydziale Chemii UJ
Zaproszenie do udziału w badaniach
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich