Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)

W dniu 30 października 2018 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Komisją ds. Pomocy Materialnej TD UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 została ustalona w wysokości 970 zł netto miesięcznie na członka rodziny studenta.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 350 zł miesięcznie - 700 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 351 - 700 zł miesięcznie - 640 zł
III próg: dochód netto na członka rodziny 701 - 970 zł miesięcznie zł - 580 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów, w roku akademickim 2018/2019 będzie wynosić 700 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim wynosi 200 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym wynosi 400 zł miesięcznie
  • w stopniu znacznym wynosi 600 zł miesięcznie.

Studentowi przysługuje zapomoga na zdarzenie losowe, które spowodowało przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej w wysokości do 1500 zł, a w przypadku choroby nowotworowej studenta lub członka jego najbliższej rodziny oraz w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny studenta do 2500 zł.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019:

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2018/2019 została ustalona w wysokości 955 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 334 zł miesięcznie - 450 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 335 - 955 miesięcznie zł - 400 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki lub z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019 wynosi 700 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim wynosi 200 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym wynosi 400 zł miesięcznie
  • w stopniu znacznym wynosi 600 zł miesięcznie.

Maksymalna kwota zapomogi w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1500 zł.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki