Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)

W dniu 13 lutego 2018 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 dla studentów.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018:

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości) w semestrze letnim wynosi 961 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stawki, w zależności od wysokości dochodu, zostały ustalone następująco:

  • I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 400 zł miesięcznie - 640 zł
  • II próg: dochód netto na członka rodziny 401 - 600 miesięcznie zł - 580 zł
  • III próg: dochód netto na członka rodziny 601 - 961 miesięcznie zł - 520 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Wysokość pozostałych świadczeń (w tym dla doktorantów) nie uległa zmianie.

Polecamy również
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy UJCM)