Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Od roku akademickiego nie jest konieczne składanie do koordynatora ds. stypendialnych wydrukowanego wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Sposób ubiegania się o miejsce w domu studenckim

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Od roku akademickiego 2020/2021 nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowieni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

  • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci wyższych lat w tym 1 rok studiów drugiego stopnia (bez CM) - przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontunuują swoją naukę lub od nowego roku akademickiego rozpoczynają studia drugiego stopnia;
  • Wniosek o miejsce w domu studenckim - dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez CM) - przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia lub realizowali kurs na UJ;
  • Wniosek o miejsce w domu studenckim - tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający naukę na UJ (bez CM) - przeznaczony dla studentów-cudoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem nauki na UJ (w jakiejkolwiek formie - studia/kurs/szkoła letnia); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych).

W systemie dostępny jest również wniosek przeznaczony dla doktorantów UJ - Wniosek o miejsce w Domu Doktoranta UJ (doktoranci UJ bez CM) oraz odpowiednio dla studentów i doktorantów Collegium Medicum.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

- wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);

- może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);

- może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta, a także wszystkie zainteresowane osoby wskażą te same domy studenckie w tej samej kolejności).

Tury przyznawania miejsc w domach studenckich

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 zostaną przyznane w ramach tur składania wniosków:

  • I tura - od 3 do 17 sierpnia
  • II tura - od 2 do 16 września (z pierwszeństwem dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)

Terminy kolejnych tur oraz zasady ubiegania się o miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego zostaną ogłoszone wkrótce.

Studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku).

Terminy naboru wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ (bez CM) znajdują się tutaj.

Terminy naboru wniosków dla doktorantów znajdują się tutaj.

Terminy naboru wniosków dla studentów i doktorantów UJ CM znajdują się tutaj.

Studenci – cudzoziemcy

Studenci-cudzoziemci, którzy w minionym roku akademickim rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy, ubiegają się o miejsce w domu studenckim na takich samych zasadach, jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Więcej o akademikach dla studentów-cudzoziemców rozpoczynających naukę na UJ na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

Wnioski o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym

Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić w systemie USOSweb i postępować według instrukcji wskazanych na stronie Samorządu Studentów. Otrzymanie rezerwacji pokoju jednoosobowego nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca w domu studenckim. Poza złożeniem wniosku o miejsce w pokoju jednoosobowym należy także złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim.