Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Standard i ceny – akademiki

English version is available here

Opłaty za miejsce w domu studenckim

Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z organami Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów UJ.

W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznej opłaty za zajmowane miejsce:

 • w domu studenckim UJ
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 450 zł;
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi 540 zł;
  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek studenta) wynosi 175% kwoty za miejsce w pokoju dwuosobowym;
 • w Domu Doktoranta
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 450 zł;
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi 675 zł;
  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek doktoranta) wynosi 175% kwoty za miejsce w pokoju dwuosobowym.

Opłata rezerwacyjna

Od roku akademickiego 2021/2022 wprowadzona zostaje opłata rezerwacyjna (nie dotyczy MS AGH).

Studenci, doktoranci i uczestnicy programu Erasmus+, którym przyznano miejsca do końca sierpnia zobowiązani są wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 zł za miejsce do dnia 10 września 2021.

Opłata jest zaliczana na poczet odpłatności za pierwszy miesiąc zamieszkania w domu studenckim.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

Osoby, które nie otrzymały informacji mailowej, zawierającej numer konta, na jaki należy dokonać wplaty opłaty rezerwacyjnej, proszone są o kontakt z administracją domu studenckiego, w którym otrzymały miejsce.

Osoby, które wniosły opłatę rezerwacyjną, ale do 23 września 2021 r. zrezygnują z przyznanego miejsca za pośrednictwem akcji w USOSweb mogą wystąpić do zarządzającego domem studenckim z wnioskiem o jej zwrot (wniosek powinien zostać złożony do 6 października 2021 r.). Poniżej udostępniony jest wzór wniosku o zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej:

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 71 Rektora UJ z 25 września 2019 roku
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 81 Rektora UJ z 18 października 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 100 Rektora UJ z 17 września 2020 roku 
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) (z późn. zm.) 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.

 

Domy studenckie

Sprawdź na mapie

ul. Reymonta 11
30-059 Kraków
centrala: (+48) 12 378 11 00
administracja: (+48) 12 378 13 00
fax: (+48) 12 633 55 48

 • Standard: składy mieszkalne w układzie: pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z samodzielną łazienką lub jedną łazienką wspólną dla 2 lub 3 pokoi w składach mieszkalnych. Na każdym piętrze znajduje się kuchnia wyposażona w dwie elektryczne płyty i piekarnik elektryczny.
 • W budynku mieszczą się: pralnia oraz lektorium.
 • Ponadto na terenie domu studenckiego znajduje się stołówka studencka oraz Klub Studencki NAWOJKA

al. 3 Maja 5
30-063 Kraków
centrala: (+48) 12 622 11 00
administracja: (+48) 12 622 13 00

 • Standard: Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z własnymi łazienkami oraz składy mieszkalne w układzie: pokój 1-osobowy i 3-osobowy ze wspólną łazienką. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie wyposażone w płyty elektryczne oraz piekarniki elektryczne.
 • W budynku mieszczą się: lektorium, pralnia i suszarnia, salka imprezowo-telewizyjna ze stołem do piłkarzyków, parking rowerowy.
 • Ponadto na terenie domu studenckiego znajduje się stołówka studencka oraz Klub Studencki ŻACZEK.

ul. Bydgoska 19
30-056 Kraków
centrala: (+48) 12 363 61 00
administracja: (+48) 12 363 63 00

Standard:

 • Blok C i D – pokoje 2-osobowe z własnymi łazienkami. Na piętrach 1-4 znajdują się po cztery kuchnie, a na parterze trzy. Kuchnie są wyposażone w płyty elektryczne, piekarniki elektryczne (po dwa na piętrze), okapy kuchenne oraz zlewozmywaki. Na parterze mieszczą się pokoje przystosowane do zamieszkania przez studentów z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajdują się: pralnia, lektorium (ze stanowiskami do pracy z własnym komputerem), sala do ćwiczeń z przyrządami, sala imprezowa (wyposażona w nagłośnienie, stoły, ławy, zaplecze kuchenne z lodówką i zlewozmywakiem), sala telewizyjna, rowerownia.
 • Ponadto na terenie domu studenckiego mieści się żłobek „Żaczuś” z placem zabaw.

ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
centrala: (+48) 12 622 31 00
administracja: (+48) 12 622 33 00

 • Standard: składy mieszkalne w układzie: 2 pokoje 2-osobowe ze wspólną łazienką, przedpokojem i balkonem; nieliczne pokoje 1-osobowe. Na każdym piętrze znajdują się dwie kuchnie wyposażone w kuchenki elektryczne oraz pralnia wyposażona w pralkę automatyczną.
 • W budynku mieszczą się: sala komputerowa z lektorium, sala ze stołem do tenisa, dwie sale konferencyjne, sala telewizyjna i sala imprezowa. Przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe i parking dla mieszkańców.
 • Ponadto na terenie domu studenckiego mieści się kawiarnia studencka CAFE PIAST oraz stołówka studencka. 

ul. Śliska 14
30-516 Kraków
centrala: (+48) 12 656 12 66
administracja: wew. 101
fax: wew. 105

 • Standard: składy mieszkalne w układzie: pokój 3-osobowy, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy połączone przedpokojem z kuchnią i łazienką. Kuchnie wyposażone w nowe kuchenki elektryczne i lodówki.
 • W budynku znajdują się: pralnia, suszarnia, przeznaczone dla mieszkańców pomieszczenia klubowe z bilardem, siłownia oraz lektorium.

Uniwersytet Jagielloński korzysta z miejsc w Domu Studenckim nr 3 – Akropol położonym na Miasteczku Studenckim AGH (ul. Tokarskiego 1).

Standard: podstawowy. Wirtulana wizyta w pokoju o standardzie podstawowym

Więcej informacji (w tym wysokość opłat): https://www.miasteczko.agh.edu.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron