Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki – ceny

English version is available here

Opłaty za miejsce w domu studenckim

Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z organami Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów UJ.

W okresie od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wysokość miesięcznej opłaty za zajmowane miejsce jest powiększona i wynosi:

 • w domu studenckim UJ

  • za miejsce w pokoju wieloosobowym - 495 zł

  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 585 zł

  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek studenta) - 832,50 zł

 • w Domu Doktoranta

  • za miejsce w pokoju dwuosobowym - 495 zł

  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 720 zł

  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek doktoranta) - 832,50 zł

Opłata rezerwacyjna

Od roku akademickiego 2021/2022 wprowadzona zostaje opłata rezerwacyjna (nie dotyczy MS AGH).

Studenci, doktoranci i uczestnicy programu Erasmus+, którym przyznano miejsca do końca sierpnia zobowiązani są wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 zł za miejsce do dnia 10 września 2021.

Opłata jest zaliczana na poczet odpłatności za pierwszy miesiąc zamieszkania w domu studenckim.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

Osoby, które nie otrzymały informacji mailowej, zawierającej numer konta, na jaki należy dokonać wplaty opłaty rezerwacyjnej, proszone są o kontakt z administracją domu studenckiego, w którym otrzymały miejsce.

Osoby, które wniosły opłatę rezerwacyjną, ale do 23 września 2021 r. zrezygnują z przyznanego miejsca za pośrednictwem akcji w USOSweb mogą wystąpić do zarządzającego domem studenckim z wnioskiem o jej zwrot (wniosek powinien zostać złożony do 6 października 2021 r.). Poniżej udostępniony jest wzór wniosku o zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej:

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 71 Rektora UJ z 25 września 2019 roku
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 81 Rektora UJ z 18 października 2019 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 100 Rektora UJ z 17 września 2020 roku 
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 6 sierpnia 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) (z późn. zm.) 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.