Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki - wyniki III tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Akademiki - wyniki III tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim

Z wynikami można zapoznać się w systemie USOSweb, sprawdzając "Szczegóły" rozpatrzonego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.
Do 9 września potrwa nabór wniosków w IV turze.

 

 

Do przyznania miejsca w domu studenckim w III turze uprawniało uzyskanie odpowiednio:

  • studenci przyjęci na 1. rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich - 45 pkt (faza 1),
  • studenci przyjęci na 1. rok studiów drugiego stopnia -  51 pkt (faza 1),
  • studenci wyższych lat studiów - 49 pkt (faza 1).

Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. wysokość dochodu w rodzinie studenta, odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni czy posiadany stopień niepełnosprawności. Na tym etapie nie był ustalany konkretny dom studencki.

Po ustaleniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyznania miejsca w następnym etapie (faza 2) ustalany był dom studencki do przyznania. Do każdego akademika próg punktowy był inny, zależny od liczby zainteresowanych osób. Uwzględniano wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim – miejsce zostało przyznane zgodnie z wynikiem punktowym osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów w fazie 2.

Więcej informacji, w tym kryteria wraz z przypisaną wartością punktową.

Jeżeli w fazie 1 zostało przyznane więcej punktów niż wynosił wymagany próg, a mimo wszystko wniosek został rozpatrzony negatywnie, oznacza to, że w 2 fazie zostało przyznane zbyt mało punktów, aby został przyznany akademik ze wskazanej przez studenta listy preferencji.

Osoby, które nie otrzymały miejsca w III turze, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie miejsca w IV turze (nabór wniosków 29 sierpnia - 9 września br.), korzystając z funkcji „przekaż do ponownego rozpatrzenia” w USOSweb.

W systemie USOSweb uruchomiona została Giełda zamiany miejsc, która potrwa do 1 września br.

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim, powinny do 15 września 2022 r. uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości:

  • 495 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  • 585 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

Uiszczona opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za zamieszkanie w domu studenckim w październiku (w pełni pokrywa wysokość opłaty za październik 2022 r.). Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca. Dane dotyczące opłaty rezerwacyjnej (numer konta, tytuł przelewu) zostaną wysłane przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.
 

W przypadku otrzymania miejsca na Miasteczku Studenckim AGH należy zapoznać się z obowiązującymi tam terminami i zasadami: akademik.agh.edu.pl. W szczególności: na MS AGH nie ma konieczności wnoszenia opłaty rezerwacyjnej, jednak konieczne jest zarejestrowanie w systemie MS AGH. Okres zakwaterowania w roku akademickim 2022/2023 kończy się na MS AGH wyjątkowo 31 maja 2023 r.

W przyznanym miejscu na Miasteczku Studenckim AGH należy zakwaterować się najpóźniej do 3 października do godz. 12.00, a w pozostałych domach studenckich do 6 października. Po tym terminie rezerwacja przepada.

Polecamy również
Zapisy na wykłady z cyklu Artes Liberales
Zapisy na wykłady z cyklu Artes Liberales
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2021/2022
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2021/2022
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
Akademiki - wyniki IV tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim
Akademiki - wyniki IV tury naboru wniosków o miejsce w domu studenckim