Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci UJ

Miejsce w domu studenckim przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. Aby otrzymać miejsce dla siebie należy zarejestrować wniosek o miejsce w domu studenckim w systemie USOSweb. Nie jest konieczne składanie papierowej wersji wniosku - wystraczające jest zarejestrowanie wniosku.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim z małżonkiem, dzieckiem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej przed zarejestrowaniem wniosku należy przedstawić zgodę małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Skan podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres: stypendia@uj.edu.pl wraz z odpowiednio: skanem aktu małżeństwa/ skanem aktu urodzenia dziecka.

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Informacje o zasadach oraz terminach naboru wniosków i przyznania miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum można znaleźć na stronie Sekcji Dydaktyki i Karier Akademickich CM  

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy w trakcie tury przeznaczonej dla danej grupy studentów, uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowieni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci z polskim obywatelstwem rozpoczynający 1 rok studiów pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie  (bez CM) - przeznaczony dla osób, które wcześniej nie były wpisane na żaden program na UJ (studia, kursy, staże itp.). Osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na inny program na UJ powinny wybrać wniosek  dla studentów z puli przeznaczonej dla wyższych lat, II stopnia, Erasmus +;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów  - wyższe lata, II stopień, Erasmus+ (bez CM) - przeznaczony dla:
  • wszystkich aktualnych studentów;
  • osób, które będą przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia;
  • studentów, którzy w nadchodzącym roku akademickim będą przebywać na UJ na wymianie międzynarodowej Erasmus+;
  • osób, które zostay przyjęte na 1 rok studiów pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jednak we wcześniejszym okresie były już wpisane na inny program na UJ (studia, kursy, staże, itp.)
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim -  studenci cudzoziemcy rozpoczynający 1 rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez CM) - przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem studiów na UJ (nie wliczając kursów/ staży/programów wymian itp.) Osoby, które w poprzednich latach akademickich były już wpisane na inny program na UJ powinny wybrać wniosek dla studentów z puli przeznaczonej dla wyższych lat, II stopnia, Erasmus+.

W systemie dostępny jest również wniosek przeznaczony dla doktorantów UJ - Wniosek o miejsce w Domu Doktoranta UJ (doktoranci UJ bez CM) oraz odpowiednio dla studentów i doktorantów Collegium Medicum.

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w mapach online).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

 • wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją - najwyżej do tego z najniższą);
 • może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);
 • może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta).

Nabór przeznaczony jest dla osób, które wcześniej nie były wpisane na żaden program na UJ (studia, kursy itp.) Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura

 • nabór wniosków: 19 lipca – 4 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.

​W I turze rozdysponowanych zostanie 90% w miejsc dostępnych w puli.  

II tura

 • nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września 2024 r.

​W II turze rozdysponowanych zostanie 10% w miejsc dostępnych w puli.  

III tura

 • nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

​Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  

Nabór przeznaczony jest dla osób, które wcześniej nie były wpisane na żaden program na UJ (studia, kursy itp.) Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura

 • nabór wniosków: 17 czerwca – 12 lipca 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 23 lipca 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od datyogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2024 r.

​W I turze rozdysponowanych zostanie 70% miejsc dostępnych w puli.  

II tura

 • nabór wniosków: 24 – 4 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.

​W II turze rozdysponowanych zostanie 30% miejsc dostępnych w puli.  

III tura

 • nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września

​Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  

IV tura

 • nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

​Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  

Tura dedykowana dla studentów, którzy w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce w domu studenckim:

 • są studentami;
 • będą przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia,
 • zostali przyjęci na 1 rok studiów drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i w poprzednich latach byli już wpisani na inny program na UJ (studia, kursy, staże),
 • studenci, którzy w nadchodzącym roku akademickim będą przebywać na wymianie międzynarodowej Erasmus+

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2024/2025 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura

 • nabór wniosków: 17 czerwca – 12 lipca 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 23 lipca 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od datyogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 31 lipca 2024 r.

​W I turze rozdysponowanych zostanie 70% miejsc dostępnych w puli.  

II tura

 • nabór wniosków: 24 – 4 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 14 sierpnia 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od daty ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 25 sierpnia 2024 r.

​W II turze rozdysponowanych zostanie 30% miejsc dostępnych w puli.  

III tura

 • nabór wniosków: 15 – 27 sierpnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 4 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie mniej niż trzy dni od dnia ogłoszenia wyników
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: do 10 września

​Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  

IV tura

 • nabór wniosków: 5 – 13 września 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 20 września 2024 r.
 • giełda zamiany miejsc: nie dotyczy
 • termin na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej: nie dotyczy

​Do ponownego rozdysponowania przeznacza się miejsca niewykorzystane w poprzednich turach.  

Strona w przygotowaniu

Miejsca w domu studenckim są przyznawane w pierwszej kolejności studentom:

 1. nieposiadającym adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków lub gmin ościennych;
 2. studentom studiów stacjonarnych.

Student studiów niestacjonarnych oraz student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać miejsce w domu studenckim w uzasadnionych przypadkach.

więcej o

więcej o