Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki – opłaty

Opłaty za miejsce w domu studenckim

Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z organami Samorządu Studentów i Towarzystwa Doktorantów UJ.

Wysokość miesięcznej opłaty za zajmowane miejsce wynosi:

w domu studenckim UJ

  • 560 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  • 980 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
  • 784 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

w Domu Doktoranta

  • 560 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  • 980 zł za jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego,
  • 840 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

Opłata rezerwacyjna

Wysokość opłaty rezerwacyjnej za miejsce przyznane na rok akademicki 2023/2024 wynosi:

  • 560 zł brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym w domu studenckim UJ i Domu Doktoranta UJ;
  • 672 zł brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym w domu studenckim UJ;
  • 840 zł brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym w Domu Doktoranta UJ.

Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za zamieszkanie w domu studenckim lub Domu Doktoranta w październiku 2023 r.

Opłata rezerwacyjna obowiazuje do września 2023 r.

Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, jest przesyłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

Osoby, które nie otrzymały informacji zawierającej numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, proszone są o kontakt z administracją domu studenckiego, w którym otrzymały miejsce.

Zamiana miejsca

Osoby, które zamierzają skorzystać z giełdy zamiany miejsc, nie powinny wpłacać opłaty rezerwacyjnej do dnia zakończenia giełdy zamiany miejsc (zakończenia tury).

W przypadku wniesienia opłaty rezerwacyjnej do niewłaściwego domu studenckiego (np. w wyniku zamiany miejsc) należy skontaktować się z administracją akademika, do którego wniesiono opłatę.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej

Osoby, które wniosły opłatę rezerwacyjną, ale do 13 września zrezygnują z przyznanego miejsca za pośrednictwem USOSweb (opcja Zrezygnuj) mogą wystąpić do zarządzającego domem studenckim z wnioskiem o jej zwrot.

Wniosek powinien zostać złożony przed dniem blokady miejsc (w roku akademickim 2023/2024 do 4 października 2023 r.). 

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 79 Rektora UJ z dnia 5 lipca 2023 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Zarządzenie nr 118 Rektora UJ z 30 września 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) 

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.