Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznawanie miejsc w akademikach – studenci innych uczelni

Studenci innych uczelni

Miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego studentom innych uczelni przydziela Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ. W pierwszej kolejności miejsca w domach studenckich UJ otrzymują studenci UJ - studenci innych uczelni otrzymują miejsce w przypadku wolnych miejsc i braku zainteresowanych zakwaterowaniem studentów UJ.

Wzór wniosku - link

W domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego miejsce mogą otrzymać jedynie pełnoletni studenci innych uczelni.

Przyznawanie miejsc w roku akademickim 2023/2024

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim UJ, zainteresowane osoby powinny:

  • uzupełnić ankietę
  • wysłać na adres mailowy: pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl
    • skan wydrukowanego, uzupełnionego i podpisanego wniosku (wzór - powyżej);
    • skan dokumentu potwierdzającego status studenta na rok akademicki 2023/2024.

Informacja o przyznanym miejscu będzie przekazywana mailowo.

Wnioski studentów spoza UJ będą przyjmowane i rozpatrywane po zakończeniu przyznawania miejsc studentom UJ (na początku października).

Wnioski złożone przed październikiem nie będą brane pod uwagę.

Erasmus+ Students

Erasmus+ Programme incoming Students can apply for placement in dormitory via USOSweb system.

All the needed details you can find on International Students Office (UJ ISO) website in the incoming students section, in the tab ‘housing’: www.erasmus.uj.edu.pl.