Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kontakt

Akademiki, stypendia, fundusze własne

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

email: studenckie@uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Ubezpieczenia zdrowotne

ul. Czapskich 4, pokój nr 8
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 9:00-14:00

ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Informacje kontaktowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Masz inne pytania o:

 • tok studiów
 • kształcenie w Szkołach Doktorskich
 • organizację roku akademickiego
 • regulamin studiów
 • studia podyplomowe

– skontaktuj się z Działem Obsługi Studiów: ksztalcenie@uj.edu.pl

 • wykłady Artes Liberales
 • jakość kształcenia
 • Ocenę Zajęć Dydaktycznych
 • Barometr Satysfakcji Studenckiej
 • Szkołę Orłów

– skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji: ars.docendi@uj.edu.pl

 • doradztwo zawodowe
 • oferty pracy/staży/praktyk
 • szkolenia/mentoring/coaching kariery
 • informacje dla absolwentów
 • nieobowiązkowe praktyki studenckie

– skontaktuj się z Biurem Karier: kariery@uj.edu.pl

 • logowanie do USOSweb
 • rejestrację na zajęcia, podpinanie przedmiotów
 • legitymację studencką
 • legitymację doktorancką
 • potwierdzenie wykształcenia

– skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów