Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

W przygotowaniu

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

Stypendia i zapomoga

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:

  • wniosek o zapomogę dla studentów i doktoratów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19: dostępny w USOSweb