Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Logo projektu PrzełamUJ

Formularze zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Tok studiów

Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów:


Instrukcje i wzory wniosków zostały opracowane w ramach projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój realizowanego ze środków POWER/NCBR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Jagiellońśki w Krakowie, Europejski Fundusz Społeczny