Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

UWAGA!
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wykładami z cyklu Artes Liberales zwiększone zostały limity uczestników poszczególnych kursów:

 • Ochrona konstytucyjnych praw jednostki w Polsce - teoria a praktyka – 135 osób;
 • Autostopem przez galaktyki - wprowadzenie do astronomii – 300 osób;   
 • Chirurgia ogólna oczami praktyka i naukowca – 145 osób;
 • Co wolno, co należy, a czego nie - prawo autorskie w praktyce – 150 osób.

Aby zostać wpisanym na wykład w ramach dodatkowego limitu należy po zakończeniu rejestracji (tj. po 15 października 2020 r.) przesłać na adres mailowy Biura Doskonalenia Kompetencji (agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl) zgodę prowadzącego na dopisanie do listy uczestników danego kursu. Wspomnianą zgodę należy przesłać najpóźniej na dzień przed upływem wskazanego przez daną radę wydziału terminu składania deklaracji wyboru przedmiotów.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2020/2021 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w roku akademickim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 15 września 2020 r. o godz. 12:00. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

 • „Ochrona konstytucyjnych praw jednostki w Polsce - teoria a praktyka”
  Prowadzący: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
  Termin: wtorki godz. 18.30-20.00
 • „Chirurgia ogólna oczami praktyka i naukowca”
  Prowadzący: dr Michał Romaniszyn
  Termin: środy godz. 16.00-17.30
 • „Autostopem przez galaktyki - wprowadzenie do astronomii”
  Prowadzący: dr Błażej Nikiel-Wroczyński
  Termin: czwartki godz. 18.00-19.30
 • „Co wolno, co należy, a czego nie - prawo autorskie w praktyce”
  Prowadzący: dr Anna Pluszyńska
  Termin: piątki godz. 17.30-19.00

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 15 października 2020 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl