Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o przyznanie Stypendium UJ

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Celem Stypendium jest wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia. Przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce. Nabór zgłoszeń trwa do 15 kwietnia.

Stypendysta UJ otrzymuje stypendium w wysokości 2 100 zł miesięcznie przyznawane na cały okres odbywania na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na wybranym przez siebie kierunku studiów, wypłacane nie dłużej niż przez okres pięciu lat akademickich.

Stypendyście Stypendium UJ przysługuje również:

  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie kierunku studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu;
  • w okresie, na który przyznano Stypendium UJ, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim (opłacanego przez stypendystę);
  • opieka naukowa nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy posiadających wybitne wyniki w nauce:

  • uczniów ostatnich klas liceum/technikum;
  • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2021 r. i nie podjęli studiów;
  • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2020 r. i chcą podjąć studia drugiego stopnia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 kwietnia:

  1. uzupełnić formularz, dostępny na stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/formularz,
  2. wysłać drogą mailową pliki prezentujące sylwetkę kandydata oraz jego wyniki i osiągnięcia.

Nie później niż do 31 maja podana zostanie informacja o zakończeniu pierwszego etapu, z kolei do 1 lipca ogłoszone zostaną informacje o zakończeniu drugiego etapu konkursu i wyłonieniu laureatów.

Więcej informacji na temat Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego na stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj

Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego: stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/regulamin