Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja nowego roku akademickiego

Organizacja nowego roku akademickiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum).

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną władze UJ podjęły decyzję, że kształcenie prowadzone będzie w ramach jednej z trzech form: kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego, kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego lub wyłącznie w trybie zdalnym. Szczegółowe zasady organizacji prowadzenia zajęć na poszczególnych wydziałach, w odniesieniu do prowadzonych kierunków wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, zawarte zostały w specjalnym komunikacie prorektorów UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz dydaktyki

Podjęto także decyzję w sprawie organizacji kształcenia doktorantów. W przyszłym roku akademickim zajęcia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jedynie w przypadku braku możliwości zorganizowania ich w formie zdalnej, będą odbywać się na terenie uczelni. Sposób prowadzenia badań doktoranci ustalą indywidualnie z promotorami lub opiekunami naukowymi. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie nr 17 prorektora UJ ds. dydaktyki.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

Polecamy również
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Zasady korzystania z domów studenckich UJ
Kwaterowanie w domach studenckich i Domu Doktoranta na rok akademicki 2020/2021
Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych - rok akademicki 2020/2021