Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Atrakcyjne stypendia na Wydziale Chemii UJ

Atrakcyjne stypendia na Wydziale Chemii UJ

Zapraszamy studentów i kandydatów na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Chemii do zapoznania się z dodatkową ofertą stypendialną projektu SciMat finansowanego w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu środki finansowe w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program strategiczny „Inicjatywa Doskonałości” obejmuje siedem Priorytetowych Obszarów Badawczych. Jednym z nich jest projekt SciMat realizowany na Wydziale Chemii. Począwszy od roku akademickiego 2020/2021 program ten oferuje stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju. Studenci mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Natomiast dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunkach: chemia, chemia medyczna i ochrona środowiska przewidziano stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Regulamin programu stypendialnego SciMat ukaże się niebawem na stronie Wydziału Chemii chemia.uj.edu.pl i stronach „Inicjatywy doskonałości” id.uj.edu.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

Polecamy również
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych