Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych

Do 30 września 2020 r. studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.

 

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadził zmiany w sposobie ubiegania się o wybrane świadczenia.

 

Studenci oraz doktoranci (przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.) ubiegający się o:

  • zapomogę
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych

mogą złożyć wniosek jedynie za pomocą systemu USOSweb (nie ma konieczności dostarczania wydrukowanego i podpisanego wniosku). 

Aby ubiegać się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych należy w systemie USOSweb (Dla wszystkich=>Wnioski) uzupełnić, a następnie złożyć (przycisk "Podpisz i złoż elektronicznie") odpowiedni wniosek. W celu weryfikacji w odpowiednim oknie powinno się podać kod wysłany na maila podango w systemie USOSweb. Pomyślnie złożony wniosek powinien mieć status "Złożony".

Do wniosku, w trakcie jego uzupełniania, należy załączyć w USOSweb odpowiednie dokumenty elektroniczne lub skany dokumentów (np. orzeczenie w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia w przypadku ubiegania się o zapomogę).

Procedura ta wprowadzona jest na okres do 30 września 2020 r. na mocy Zarządzenia nr 36 Rektora UJ z 7 kwietnia 2020 roku.

Powyższe informacje nie dotyczą wniosków o pozostałe świadczenia stypendialne oraz odwołań od decyzji dotyczących przyznania któregokolwiek ze świadczeń stypendialnych (stypendium socjalne, zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora).