Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie

Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie

Przeczytaj najnowsze informacje w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Opłaty za usługi edukacyjne

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne ulegają zmianie:

  1. te, które upływają w marcu 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 maja 2020 roku,
  2. te, które upływają w kwietniu 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 czerwca 2020 roku,
  3. te, które upływają w maju 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku.

O zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów z przyczyn związanych z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 mogą ubiegać się także studenci pierwszego roku studiów – do 30 września 2020 roku.

Akademiki

Zmianie ulega wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim lub Domu Doktoranta UJ. Dotyczy to osób, które opuściły wspomniane domy do dnia 5 kwietnia 2020 roku (bez wykwaterowania) i nie planują powrotu przed przywróceniem w Uniwersytecie Jagiellońskim normalnego trybu pracy:

domy studencki:

  1. 210 złotych brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  2. 220 złotych brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym;

Dom Doktoranta UJ:

  1. 210 złotych brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  2. 275 złotych brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym.
Ważne: warunkiem obniżenia wysokości opłaty jest złożenie do 7 kwietnia 2020 roku stosownego oświadczenia, którego formularz znaleźć można tutaj.

Pełna treść Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku dostępna jest na stronie BIP UJ. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.