Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2019/2020

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM, doktoranci UJ bez CM). Termin na złożenie wniosków do wydziałowych koordynatorów ds. stypendialnych mija 31 stycznia 2020 r.

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2020 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie - za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane pracowników zajmujących się stypendiami można znaleźć tutaj.

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zarówno studentom, jak i doktorantom - stypendium socjalne na semestr zimowy jest przyznawane do 29 lutego. Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze koniczne jest złożenie wniosku na semestr letni.

Polecamy również
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020