Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 30 42, 663 15 07
Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Informacje kontaktowe

studenckie@uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 30 42, 663 15 07,

Akademiki i stypendia: Dział Spraw Stypendialnych (stypendia.uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W celu osobistego załatwienia sprawy w Dziale Spraw Studenckich, ze względu na panującą pandemię COVID-19, uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji przez Uniwersytecki System Rejestracji:

Rejestracja do biura Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rejestracja do biura Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rejestracja do Działu Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium rektora
 • stypendium specjalnego
 • stypendium ministra
 • zapomogi, kredytu studenckiego
 • własnych funduszy stypendialnych
 • akademików

skontaktuj się z Działem Spraw Stypendialnych:

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • toku studiów
 • organizacji roku akademickiego
 • regulaminu studiów
 • szkolenia BHK

skontaktuj się z Działem Obsługi Studiów

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • wykładów Artes Liberales
 • jakości kształcenia
 • Oceny Zajęć Dydaktycznych
 • Barometru Satysfakcji Studenckiej
 • Szkoły Orłów

skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji:

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • doradztwa zawodowego
 • ofert pracy/staży/praktyk
 • szkoleń/mentoringu/coachingu kariery
 • informacji dla absolwentów
 • nieobowiązkowych praktyk studenckich

skontaktuj się z Biurem Karier:

 • e-mail: kariery@uj.edu.pl
 • adres: ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
 • telefon: +(48) 12 663 39 40, +(48) 12 431 13 28

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • legitymacji studenckiej
 • legitymacji doktoranckiej
 • potwierdzenia wykształcenia

skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów