Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 30 42, (+48) 12 663 15 07
Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Informacje kontaktowe

studenckie@uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 30 42, (+48) 12 663 15 07

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na podstawie zarządzenia nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku informujemy, że wstęp do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego mają wyłącznie pracownicy świadczący pracę w trybie stacjonarnym, studenci i doktoranci po uprzednim umówieniu się̨ i otrzymaniu konkretnego terminu spotkania oraz osoby świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mając na uwadze powyższe oraz pandemię koronawirusa w celu osobistego załatwienia sprawy w Dziale Spraw Studenckich należy wcześniej dokonać rejestracji przez Uniwersytecki System Rejestracji:

Rejestracja do biura Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rejestracja do biura Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rejestracja do Działu Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium rektora
 • stypendium specjalnego
 • stypendium ministra
 • zapomogi, kredytu studenckiego
 • własnych funduszy stypendialnych
 • akademików

skontaktuj się z Działem Spraw Stypendialnych:

 • e-mail: stypendia@uj.edu.pl
 • adres: ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
 • telefon: (+48) 12 663 26 80, (+48) 12 663 26 81

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • toku studiów
 • organizacji roku akademickiego
 • regulaminu studiów
 • szkolenia BHK

skontaktuj się z Działem Obsługi Studiów

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • wykładów Artes Liberales
 • jakości kształcenia
 • Oceny Zajęć Dydaktycznych
 • Barometru Satysfakcji Studenckiej
 • Szkoły Orłów

skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji:

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • doradztwa zawodowego
 • ofert pracy/staży/praktyk
 • szkoleń/mentoringu/coachingu kariery
 • informacji dla absolwentów
 • nieobowiązkowych praktyk studenckich

skontaktuj się z Biurem Karier:

 • e-mail: kariery@uj.edu.pl
 • adres: ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
 • telefon: +(48) 12 663 39 40, +(48) 12 431 13 28

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • legitymacji studenckiej
 • legitymacji doktoranckiej
 • potwierdzenia wykształcenia

skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów