Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kontakt

Funkcjonowanie Działu Spraw Studenckich w okresie 1-31.08.2023 r.

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania Uniwersytetu w sierpniu 2023 roku, osobista obsługa stron w siedzibie Działu Spraw Studenckich będzie niedostępna – zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub MS-Teams.

Akademiki, stypendia, fundusze własne

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

email: studenckie@uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów powyżej 26. roku życia
 • rozliczanie projektów uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych
 • wsparcie biura Zarządu Samorządu Studentów UJ
 • wsparcie biura Towarzystwa Doktorantów UJ
 • dyscyplinarnymi studentów
 • dyscyplinarnymi doktorantów
 • badania profilaktyczne

Ubezpieczenia zdrowotne

ul. Czapskich 4, pokój nr 8
godziny przyjęć: poniedziałek-piątek, godz. 9:00-14:00

ubezpieczenia.studenci@uj.edu.pl
ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Informacje kontaktowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Masz inne pytania o:

 • tok studiów
 • kształcenie w Szkołach Doktorskich
 • organizację roku akademickiego
 • regulamin studiów
 • studia podyplomowe

– skontaktuj się z Działem Obsługi Studiów: ksztalcenie@uj.edu.pl

 • wykłady Artes Liberales
 • jakość kształcenia
 • Ocenę Zajęć Dydaktycznych
 • Barometr Satysfakcji Studenckiej
 • Szkołę Orłów

– skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji: ars.docendi@uj.edu.pl

 • doradztwo zawodowe
 • oferty pracy/staży/praktyk
 • szkolenia/mentoring/coaching kariery
 • informacje dla absolwentów
 • nieobowiązkowe praktyki studenckie

– skontaktuj się z Biurem Karier: kariery@uj.edu.pl

 • logowanie do USOSweb
 • rejestrację na zajęcia, podpinanie przedmiotów
 • legitymację studencką
 • legitymację doktorancką
 • potwierdzenie wykształcenia

– skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów