Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 30 46, (+48) 12 663 39 55
Dział Spraw Studenckich
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
Informacje kontaktowe

stypendia@uj.edu.pl

Adres: ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon: (+48) 12 663 30 46, (+48) 12 663 39 55

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Spraw Studenckich zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium specjalne
 • stypendium ministra
 • zapomogi, kredyty studenckie
 • akademiki
 • ubezpieczenia
 • własne fundusze stypendialne

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • toku studiów
 • organizacji roku akademickiego
 • regulaminu studiów
 • badań profilaktycznych i szkolenia BHP

skontaktuj się z Działem Obsługi Studiów

 • e-mail: ksztalcenie@uj.edu.pl
 • adres: ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków
 • telefon: (+48) 12 663 11 84

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • wykładów Artes Liberales
 • studiów podyplomowych
 • programu MOST

skontaktuj się z Biurem Doskonalenia Kompetencji:

 • e-mail: kompetencje@uj.edu.pl
 • adres: ul. Gołębia 24, pok. 16, 31-007 Kraków
 • telefon: (+48) 12 663 15 25

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • doradztwa zawodowego
 • ofert pracy/staży/praktyk
 • szkoleń/mentoringu/coachingu kariery
 • informacji dla absolwentów
 • nieobowiązkowych praktyk studenckich

skontaktuj się z Biurem Karier:

 • e-mail: kariery@uj.edu.pl
 • adres: ul. Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków
 • telefon: +(48) 12 663 39 40, +(48) 12 431 13 28

Jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • legitymacji studenckiej
 • legitymacji doktoranckiej
 • potwierdzenia wykształcenia

skontaktuj się z sekretariatem właściwym dla twoich studiów