Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki

Natalia Stręk
tel. (+48) 12 663 30 19

Wioletta Pugacewicz
tel. (+48) 12 663 39 04

ul. Czapskich 4, pok. 14
e-mail: ubezpieczenia.doktoranci@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne

Pełnoletni doktoranci poniżej 26 roku życia podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny ubezpieczonych rodziców, dziadków lub małżonka. Aby doktorant po ukończeniu 18 roku życia zachował prawo do ubezpieczenia zdrowotnego musi zostać zgłoszony przez członka rodziny. Np. w przypadku rodzica zatrudnionego na podstawie umowy o pracę doktoranta do ubezpieczenia zgłasza pracodawca rodzica na druku ZUS ZCNA. Dopiero w przypadku, gdy nie ma możliwości, aby doktorant został zgłoszony do ubezpieczenia przez członka rodziny obowiązek ten przechodzi na Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek doktoranta.

Po ukończeniu 26 roku życia doktoranci nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają temu ubezpieczeniu jako uczestnicy studiów doktoranckich. W pierwszej kolejności podlegają oni jednak zgłoszeniu do ubezpieczenia z własnego tytułu (takiego jak zatrudnienie czy prowadzenie działalności gospodarczej), w kolejnej przez małżonka (o ile ten jest ubezpieczony), a w ostatniej kolejności zgłaszani są przez Uczelnię. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek doktoranta.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • aktualny paszport,
  • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
  • ważna legitymacja,
  • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty współmałżonka,
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9-tej do 14-tej.

Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów UJ CM prowadzone są przez wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenie NNW

Doktoranci mają możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) analogicznie do studentów w biurze Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Czapskich 4/23 w godzinach jego pracy.

Pełna oferta ubezpieczenia oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.samorzad.uj.edu.pl/ubezpieczenie.