Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Henryka Jordana

Nagrodę tę może otrzymać student lub doktorant, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczno-moralną. Do osiągnięć sportowych zalicza się sukcesy w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych na arenie międzynarodowej, a w skali kraju przynajmniej na poziomie akademickich mistrzostw Polski.

W danym roku akademickim mogą być przyznane nie więcej niż trzy nagrody, które wręczane są laureatom z okazji inauguracji roku akademickiego lub dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda imienia Henryka Jordana przyznawana jest przez Rektora na wniosek dziekana wydziału lub kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub związków i organizacji sportowych, po zaopiniowaniu wniosków przez jury nagrody.

Wniosek powinien zawierać pismo rekomendacyjne oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe w danym roku akademickim. Termin składania wniosków upływa 30 lipca każdego roku akademickiego.

Obsługę Jury nagrody oraz dokumentację związaną z jej przyznawaniem prowadzi Biuro Doskonalenia Kompetencji.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania nagrody imienia Henryka Jordana udziela pani Agnieszka Radwan:

  • tel. (+48) 12 663 26 30
  • e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Uchwała nr 90/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie: powołania Kapituły nagrody imienia Henryka Jordana na kadencję 2020-2024