Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Agnieszka Radwan

Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), pok. 0.24
30-060 Kraków
tel. (+48) 12 663 26 30
mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady otwarte Artes Liberales

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia nie związane bezpośrednio z tematyką Twoich studiów, a wartościowe dla osób pragnących zdobywać wiedzę z różnych dziedzin – zapraszamy na wykłady prowadzone w ramach cyklu wykładów otwartych – Artes Liberales. Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2020/2021 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Zapisy na wykłady Artes Liberales w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 8 lutego 2021 r. o godz. 12:00. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej. Na ten semestr przewidziane zostały wykłady o następującej tematyce:

 • „Świat w świetle spektroskopii molekularnej”
  Prowadzące: prof. dr hab. Małgorzata Barańska i dr Anna Nowakowska
  Termin: poniedziałki godz. 16.00-17.30
 • „Oblicza feminizmu w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”
  Prowadząca: dr Karolina Rak
  Termin: wtorki godz. 15.00-16.30
 • „Żydów polskich drogi do nowoczesności”
  Prowadząca: dr Alicja Maślak-Maciejewska
  Termin: środy godz. 16.00-17.30
 • „Mowa miłości - mowa nienawiści (językowe narzędzia oraz strategie wyrażania emocji i ocen w polszczyźnie)”
  Prowadząca: dr hab. Anna Piechnik
  Termin: czwartki godz. 15.00-16.30

Zapisów można dokonać na stronie: www.usosweb.uj.edu.pl.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 8 marca 2021 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Uchwała nr 110/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zasad organizacji, prowadzenia i zaliczania wykładów Artes Liberales prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim dla ogółu studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Kontakt

Agnieszka Radwan
Biuro Doskonalenia Kompetencji
telefon: (+48) 12 663 26 30
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl