Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, doktorant może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów w zakładce Wiadomości CAWP.