Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Zgodnie z art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać świadczenia:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogę;
  • stypendium rektora;

 a także:

  • zakwaterowanie w domu studenckim (w tym dla małżonka lub dziecka) i wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni.

Ponadto od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.