Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wspólne nadania stopnia doktora

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku