Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr zimowy 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr zimowy 2020/2021

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM, doktoranci UJ bez CM). Regulaminowy termin na złożenie wniosków do wydziałowych koordynatorów ds. stypendialnych mija 30 września 2020 r.

Informujemy, że w systemie USOSweb (zakładla Dla wszystkich > Wnioski) uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2020/2021 dla studentów i doktorantów.

Przypominamy, że regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego upływa 30 września 2020 roku. Za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych. W związku z sytuacją epidemiczną wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2020/2021 do koordynatorów należy dostarczać drogą pocztową. Jeżeli wizyta osobista jest niezbędna prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z koordynatorem.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane swojego koordynatora ds. stypendialnych można znaleźć w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów > Obsługa.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane w szczególnie uzasadnienionych przypadkach (Ustawa o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zniosła stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki).


W sprawach dotyczących Collegium Medicum informacji udziela Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.
 

Polecamy również
Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych - rok akademicki 2020/2021
Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych - rok akademicki 2020/2021