Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim obowiązujące od maja 2020 r.

Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim obowiązujące od maja 2020 r.

Przedstawiamy informację na temat warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z możliwości wniesienia obniżonej opłaty za zajmowane miejsce w domu studenckim.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2020 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 31 marca 2020 r.), od maja br.:

osoby, które bez wykwaterowania opuściły dom studencki lub Dom Doktoranta UJ do 5 dnia miesiąca kalendarzowego i nie planują powrotu przed przywróceniem w UJ normalnego trybu pracy wnoszą opłaty w wysokości:

- 210 zł brutto w pokoju wieloosobowym (domy studenckie i Dom Doktoranta);
- 220 zł brutto w pokoju jednoosobowym (domy studenckie);
- 275 zł brutto w pokoju jednoosobowym (Dom Doktoranta).

Warunkiem zastosowania ww. wysokości opłat jest złożenie do 7 dnia miesiąca oświadczenia dostępnego tutaj.

 

WAŻNE:

  • złożenie oświadczenia drogą elektroniczną (przesłanie formularza poprzez kliknięcie pola "Prześlij") jest wystarczające, nie ma konieczności składania bądź przesyłania dokumentów bądź ich skanów;
     
  • osoby, które złożyły oświadczenie związane z obniżeniem odpłatności za kwiecień, wnoszą obniżoną opłatę bez konieczności składania kolejnego oświadczenia;
     
  • osoby, które powracają na zajmowane miejsce, ponoszą odpłatność w pełnej kwocie oraz powinny wycofać złożone w poprzednich miesiącach oświadczenie - formularz.

 

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych