Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie

Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie

Przeczytaj najnowsze informacje w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Opłaty za usługi edukacyjne

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne ulegają zmianie:

  1. te, które upływają w marcu 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 maja 2020 roku,
  2. te, które upływają w kwietniu 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 czerwca 2020 roku,
  3. te, które upływają w maju 2020 roku, zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku.

O zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów z przyczyn związanych z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 mogą ubiegać się także studenci pierwszego roku studiów – do 30 września 2020 roku.

Akademiki

Zmianie ulega wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim lub Domu Doktoranta UJ. Dotyczy to osób, które opuściły wspomniane domy do dnia 5 kwietnia 2020 roku (bez wykwaterowania) i nie planują powrotu przed przywróceniem w Uniwersytecie Jagiellońskim normalnego trybu pracy:

domy studencki:

  1. 210 złotych brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  2. 220 złotych brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym;

Dom Doktoranta UJ:

  1. 210 złotych brutto za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  2. 275 złotych brutto za miejsce w pokoju jednoosobowym.
Ważne: warunkiem obniżenia wysokości opłaty jest złożenie do 7 kwietnia 2020 roku stosownego oświadczenia, którego formularz znaleźć można tutaj.

Pełna treść Zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2020 roku dostępna jest na stronie BIP UJ. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje odrębne zarządzenie Prorektora ds. Collegium Medicum.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020